Egzekucja z rachunków bankowych

Jednym ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych jest zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika. Sposób ten należy do najczęściej stosowanych w praktyce ze względu na swój nieskomplikowany charakter oraz efektywność (pod warunkiem posiadania przez dłużnika środków

Czytaj więcej

Wspólny majątek a upadłość małżonka

Czym skutkuje upadłość jednego z małżonków? Jak dzielony jest wspólny majątek? Co wchodzi w skład majątku upadłego? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym artykule.

Zatory płatnicze

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga utrzymania równowagi finansowej. Jej brak powoduje, że przedsiębiorstwo nie posiada wystarczających zasobów pieniężnych, aby funkcjonować na bezpiecznym poziomie. Jednym z objawów takiej sytuacji są zatory płatnicze.

Mediacja – sposób na rozwiązanie sporu

Spór między dłużnikiem i wierzycielem może trwać długo i w rezultacie być niekorzystny dla obu stron. Mediacja jest metodą rozwiązywania sporów z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, który pomaga stronom we wzajemnej komunikacji,

Czytaj więcej

Nie ignoruj listów poleconych

Nieodebranie i ignorowanie przesyłek poleconych z sądu, urzędu lub od komornika może mieć dla adresata przykre konsekwencje. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę.

Dobra osobiste i ich ochrona

Dobra osobiste są to wartości o charakterze niemajątkowym, związane z indywidualnym istnieniem oraz osobowością każdego człowieka. Polskie prawo chroni dobra osobiste zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych. Każde naruszenie uprawnia poszkodowanego

Czytaj więcej

Windykacja jako ratunek

Nie wszyscy wiedzą, że firma windykacyjna może okazać się jedynym ratunkiem w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z własnym zadłużeniem.

Bezpieczeństwo w sieci

Obecnie praktycznie nie ma możliwości pozostania osobą anonimową w sieci. Niejednokrotnie słyszymy o kradzieżach danych i innych negatywnych zjawiskach, na które mogą być narażone osoby korzystające z Internetu. Dlatego warto pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa

Czytaj więcej

Wydziedziczeni członka rodziny

Zasadą jest, że spadek przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego. Spadkodawca może jednak sporządzić testament i całość albo część spadku zapisać innej osobie, pomijając osoby bliskie. Interes majątkowy osób pominiętych

Czytaj więcej

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.