Umowa leasingu

W obecnym obrocie gospodarczym umowa leasingu jest bardzo popularna, słyszał o niej każdy, choć nie każdy wie na czym polega. W niniejszym artykule spróbuję więc wyjaśnić jej istotę oraz podstawowe jej założenia. Leasing

Czytaj więcej

Co nie podlega egzekucji sądowej

Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika to ostateczny etap w postępowaniuo odzyskanie zaległych wierzytelności. Dobrze jednak pamiętać, że zadłużone osoby są chronioneprzez prawo. Poprzez wierzytelność należy rozumieć niespełnione przez dłużnika zobowiązanie finansowe lub rzeczowe wobec

Czytaj więcej

Taksa notarialna

Wizyta w kancelarii notarialnej wiąże się ze sporym wydatkiem, jednak gwarantuje profesjonalny nadzór nad zawieranymi umowami. Tzw. taksa notarialna to spis kosztów, jakie poniesiemy za wynagrodzenie notariusza, jest ona ustalana odgórnie

Czytaj więcej

Spadek po rodzicach

Jak dzielony jest spadek po rodzicach, jeśli nie zostawili oni testamentu, a jak, jeśli testament istnieje? Co to jest zachowek i na czym polega wydziedziczenie? Odpowiedzi m.in. na te pytania Czytelnicy znajdą w poniższym artykule. W sytuacji, gdy testament

Czytaj więcej

Samochód w firmie

Samochód służbowy to pojazd należący do firmy i powinien być wykorzystywany do wykonywania czynności służbowych. Najczęściej z floty firmowej korzystają przedstawiciele handlowi, managerowie, dyrektorzy oraz prezesi, a coraz częściej przedsiębiorstwa wyrażają zgodę na wykorzystywanie

Czytaj więcej

Zmiany w przepisach o ruchu drogowym

Od 1 czerwca 2021 r. obowiązuje kilka zmian w przepisach o ruchu drogowym, a już zapowiadane są kolejne, jeszcze bardziej restrykcyjne. Pierwszeństwo dla pieszegoDo najważniejszych zmian, wprowadzonych w czerwcu, należą te dotyczące poruszania się pieszych

Czytaj więcej

Praca zdalna, czyli w domu

Praca zdalna polega na wykonywaniu zadań powierzonych przez pracodawcę poza siedzibą firmy. Ten sposób wykonywania pracy nazywany jest także telepracą lub e-pracą. Pracownik kontaktuje się z pracodawcą z wykorzystaniem środków

Czytaj więcej

Wpis hipoteki przymusowej

Nieprawomocny nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej. Wyjaśniamy, na czym to polega.

Zadłużeni w nowym rejestrze

Dostępny dla wszystkich Krajowy Rejestr Zadłużonych ma pomóc w ochronie wierzycieli przed niewypłacalnym podmiotem.

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.