POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dokładamy starań dla ochrony prywatności podczas korzystania z naszego serwisu internetowego

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i plików Cookies (dalej: Polityka) określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy pod adresem domeny www.pretorius.pl (dalej: Serwis) oraz informacje o wykorzystywanych w Serwisie plikach cookies.

ADMINISTRATOR SERWISU

Właścicielem Serwisu i administratorem danych osobowych osoby korzystającej z Serwisu jest Pretorius sp. z o.o. (dalej: Pretorius, Spółka lub Administrator Danych). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Pretorius (dane kontaktowe w RODO)

PLIKI COOKIES

Pliki Cookies, czyli „ciasteczka”, to pliki tekstowe wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas korzystania i przeglądania Serwisu i zapisywane na tym urządzeniu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Serwis www.pretorius.pl oraz inne strony internetowe Pretoriusa mogą wysyłać i wykorzystywać pliki cookies.

Ochrona prywatności i pliki Cookies
Informacje ogólne

Administratorem danych przetwarzanych w związku z pozostawieniem danych w Serwisie jest Pretorius.
Administrator Danych przy przetwarzaniu danych kieruje się przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Pretorius szanuje prywatność każdej osoby korzystającej z usług Spółki lub odwiedzającej Serwis (dalej: Użytkownik) za pomocą urządzenia, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem, takiego jak komputer, tablet czy telefon (dalej: Urządzenie) oraz zapewnia bezpieczeństwo i dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.

Pliki Cookies są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po Serwisie www.pretorius.pl i korzystania z jego zasobów. Ponadto pliki cookies, poprzez gromadzenie informacji dotyczących sposobu wykorzystywania serwisu przez Użytkowników, zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Serwisu oraz zwiększają jego wydajność, pozwalając szybciej znaleźć poszukiwane i potrzebne informacje.

Ochrona prywatności i pliki Cookies
Postanowienia szczegółowe

W Serwisie przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 • w przypadku udzielenia przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie danych w określonych celach, w szczególności realizacji zamówionego kontaktu poprzez formularz kontaktowy, zamówienie rozmowy telefonicznej lub korzystania z chatu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • w celu umożliwienia korzystania z Serwisu oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym dla celów podatkowych i rachunkowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu informowania o zmianach w działaniu Serwisu, poprawy działania Serwisu oraz związanym z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Pretorius, w tym marketingu produktów i usług oraz prowadzenia analiz, opracowań statystycznych i dokonywania badań analitycznych na potrzeby Spółki – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, ustalenia odpowiedzialności ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO.

Użytkownik może korzystać i przeglądać Serwis bez konieczności podawania swoich danych osobowych oraz bez konieczności rejestracji. Część funkcjonalności Serwisu może wymagać podania danych, w szczególności obsługa formularza kontaktowego lub czatu, a część danych może być zbieranych automatycznie poprzez pliki Cookies.
Korzystanie z formularza kontaktowy wymaga podania: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz opcjonalnych danych w postaci numeru telefonu kontaktowego i adresu korespondencyjnego, a także odznaczenie pola oznaczającego akceptację oświadczenia dostępnego w oknie usługi formularza.
Podczas łączenia się z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerach (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju Urządzenia oraz oprogramowania na Urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik.

Pretorius będzie wykorzystywał zebrane dane do:

 • prowadzenia korespondencji na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny lub adres e-mail;
 • świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika;
 • przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń, zapytań lub reklamacji Użytkowników;
 • dostosowania i ulepszania usług Serwisu oraz w celach statystycznych w zanonimizowanej formie.

Pretorius przetwarza dane osobowe przez okres zależny od celu ich przetwarzania, w jakim będą istniały przesłanki wskazane powyżej lub nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, chyba że Spółka będzie posiadała inną podstawę prawną do dalszego ich przetwarzania.

Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, otrzymania kopii tych danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub uzupełnienia. Przysługuje mu także prawo do usunięcia danych, ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, przechowywane w urządzeniach osób korzystających ze stron internetowych. Pliki te pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych, wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki te zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu osoby korzystającej ze stron internetowych oraz własny unikatowy identyfikator.

Pliki cookies wykorzystywane w Serwisie są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika oraz nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników, a przez te pliki nie jest możliwe, na przykład, przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego, niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Serwis wykorzystuje poniższe rodzaje plików Cookies

 • Cookies sesyjne (tymczasowe) – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają na Urządzeniu do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, a wówczas zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 • Cookies trwałe (stałe) – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania, a zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies zewnętrzne – są to pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych, z którymi Serwis współpracuje. Serwis wykorzystuje pliki Google Analytics, służące do zbierania danych statystycznych na temat serwisu. Ciasteczka te zapisują się od początku wizyty w Serwisie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat Google Analytics Cookie. Możliwe jest zrezygnowanie z zamieszczenia plików cookies pochodzących od Google Analytics na urządzeniu Użytkownika.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik ma możliwość dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików Cookies lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na Urządzenie Użytkownika, a także ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików Cookies do swojego Urządzenia. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W przypadku skorzystania z takich opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies a wówczas może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Pretorius informuje Użytkownika o wykorzystywaniu przez Serwis plików Cookies i udostępnia możliwość wyrażenia na to zgody przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, aby ustawienia oprogramowania, z którego korzysta, umożliwiały obsługę plików Cookies, będzie to równoznaczne z udzieleniem przez niego zgody na wykorzystywanie przez Serwis plików Cookies w zakresie określonym powyżej, w rozumieniu art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne. W takim przypadku Spółka będzie uprawniona do wykorzystywania takich plików w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika. Powyższa zgoda umożliwia wykorzystywanie plików Cookies przez Spółkę, a także przez współpracujących ze Spółką reklamodawców, firmy badawcze, analityczne lub dostawców aplikacji multimedialnych.

Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych zewnętrznych lub do stron internetowych podmiotów współpracujących, w szczególności partnerów Spółki. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Pretoriusa. Przechodząc na zewnętrzną stronę podmiotu trzeciego, Użytkownik podlega odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej witryny, z którymi Użytkownik powinien się zapoznać. Pretorius nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pretorius dysponuje systemem zabezpieczającym dane osobowe spełniającym wymogi wynikające z RODO oraz stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ich ochrony, a wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Komunikacja pomiędzy przeglądarką Użytkownika a Serwisem jest szyfrowana za pomocą 128-bitowego protokołu TLS, co gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych i chroni przed dostępem osób trzecich. O bezpiecznym połączeniu z Serwisem świadczą: widoczny w pasku adresowym Serwisu adres https://pretorius.pl oraz ikona zamkniętej kłódki (po jej kliknięciu wyświetla się certyfikat cyfrowy).

Pretorius może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki. Spółka zaleca Użytkownikom okresową weryfikację zakładki z niniejszą Polityką w celu zapoznania się z aktualną wersją Polityki.

Dodatkowe informacje na temat warunków świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu przez Spółkę znajdują się w Regulaminie Serwisu.

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.