PROFESJONALNY ZESPÓŁ

Naszą ideą przewodnią jest motto: „Nie ma straconych pieniędzy”
JAKOŚĆ
Zapewniamy kompleksowe rozwiązania z zakresu windykacji należności oraz najwyższą jakość usług. Dysponujemy doświadczonym zespołem pracowników, zapleczem teleinformatycznym oraz wiedzą finansową i prawną. Efektywność, terminowość i jakość realizowanych przez nas zleceń jest stale monitorowana. Świadczymy naszym klientom profesjonalne usługi windykacyjne, co pozwala im zachować dobre relacje z kontrahentami, którzy opóźniali się z zapłatą, aby po spłacie zaległości mogli wznowić i kontynuować współpracę biznesową.
ELASTYCZNOŚĆ

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie ze względu na specyfikę jego kontrahentów i należności. Dostarczamy usługi dopasowane do potrzeb i oczekiwań Klienta. Elastyczne podejście do współpracy windykacyjnej, know-how, kierowanie się etyką, wiedzą oraz zaangażowaniem skutkuje niezawodnymi wynikami. Klienci mogą skoncentrować się na podstawowej działalności – my zajmujemy się odzyskaniem ich wierzytelności. Mamy sprawdzone sposoby na odzyskanie pieniędzy zarówno od przedsiębiorców, jak i od konsumentów.


MISJA

Misja, zgodnie z którą prowadzimy działalność, brzmi: „Naszym celem jest poprawa dyscypliny płatności w Polsce poprzez kreowanie standardów dobrych praktyk biznesowych. Działając profesjonalnie i opierając się na doświadczeniu, zapewniamy bezpieczeństwo finansowe naszym kontrahentom. Świadczymy usługi wysokiej jakości na terenie całego kraju”. Nasze usługi pozwalają na redukcję kosztów w obszarze windykacji oraz zabezpieczenie przyszłych transakcji handlowych, zmniejszając ryzyko powstania zadłużeń. Gwarantujemy stabilizację finansową biznesu!

 

Pretorius to firma, która od 15 lat działa na krajowym rynku wierzytelności.

Dla wierzycieli

Dysponujemy sprawdzonymi rozwiązaniami, pozwalającymi na skuteczne odzyskiwanie należności i poprawę płynności finansowej. Przygotowujemy indywidualne plany działań prewencyjnych i windykacyjnych, dostosowane do specyfiki działalności naszych Kontrahentów. Gwarantujemy wysoką skuteczność.

Dla dłużników

Nasi eksperci analizują indywidualnie każdy przypadek i starają się dostosować program spłaty zadłużenia do bieżących możliwości dłużnika. Pośredniczymy w kontakcie z wierzycielem, staramy się znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące dla obu stron. Szanujemy prawa osób zadłużonych.

Etyka

Zawsze działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami etycznymi, a podstawą naszej działalności jest szacunek – zarówno dla wierzycieli, jak i osób zadłużonych. Obowiązujące w naszej firmie procedury zapewniają pełne poszanowanie praw obu tym grupom i osiągnięcie porozumienia.

ZARZĄD

Krzysztof Sołkiewicz

Prezes Zarządu PRETORIUS Sp. z o.o. w Kielcach

Od 20 lat związany z branżą zarządzania wierzytelnościami.
Radca prawny. Absolwent prawa i studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie. Współpracował ze Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Pomocy Ofiarom Przestępstw. Zainteresowania zawodowe obejmują problematykę ochrony praw człowieka w działalności windykacyjnej.

Zaangażowany w rozwój rynku zarządzania wierzytelnościami. Promotor projektów stosowania w działalności przedsiębiorstw finansowych najwyższych standardów etyki biznesu. Przewodniczący Komisji Etyki działającej przy Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, która nadzoruje przestrzeganie Zasad dobrych praktyk rynku finansowego oraz ich stosowanie w działalności firm zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

PLIKI DO POBRANIA

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.