JAK WESPRZEMY TWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

Gwarantujemy stabilizację finansową biznesu

WINDYKACJA

Nasza dominująca usługa to windykacja należności na zlecenie (inkaso) i zarządzanie wierzytelnościami (kompleksowa obsługa windykacyjna z doradztwem prawnym, prewencją windykacyjną, współpraca z biurami informacji gospodarczej i giełdami wierzytelności). Naszym atutem są inspekcje doradców terenowych. Posiadamy doświadczenie w inkasie wierzytelności z transakcji handlowych (B2B) oraz obsłudze wierzytelności masowych (B2C) bankowych, pożyczkowych, telekomunikacyjnych, dostawców mediów.

PREWENCJA

Dostarczamy narzędzia dyscyplinujące kontrahentów do regulowania należności w terminie płatności. Wsparcie Klienta zapewnia używanie pieczęci prewencyjnej lub usługi monitorowania należności. Wzmacnia to przekaz kierowany do kontrahenta dotyczący dbałości Klienta o dyscyplinę płatniczą i ostrzega niesolidnych kontrahentów, że w przypadku zwłoki w zapłacie należności zlecenie jej odzyskania zostanie skierowane do profesjonalnej firmy windykacyjnej.


Wykup długów

Wykup długów adresowany jest do Klientów, którzy chcą uniknąć ryzyka niewypłacalności dłużnika oraz utraty czasu w postępowaniu, związanym z odzyskiem (spraw sądowych lub egzekucyjnych). Nasze doświadczenie w obrocie wierzytelnościami pozwala na sprawną wycenę należności i zaoferowanie ceny adekwatnej do rynkowej wartości. Oferujemy incydentalne lub cykliczne zakupy długów. Po zakupie prowadzimy windykację z poszanowaniem praw kontrahentów i dłużników, gwarantując zachowanie dobrego imienia i wizerunku sprzedawcy wierzytelności.

Pretorius to firma, która od 15 lat działa na krajowym rynku wierzytelności.

ODZYSKAJ SWOJĄ NALEŻNOŚĆ
Problem z odzyskaniem należności dotyka zarówno dużych firm, jak i małych przedsiębiorców. Bez względu na koniunkturę gospodarczą rynek stale boryka się z problemem niskiej moralności płatniczej.
SPRAWDŹ KONTRAHENTA

Prowadzimy czynności sprawdzające i wywiadowcze polegające na ocenie wiarygodności gospodarczej przedsiębiorców, obecnych i potencjalnych partnerów handlowych naszych Klientów.

BEZPIECZNE FINANSE
Bezpieczne finanse to proces zarządzania wierzytelnościami, mający na celu zapewnienie stabilności finansowej przedsiębiorstwu, dla którego przygotowany jest pakiet usług „Pakiet Bezpieczne Finanse”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Niezależne badania pokazują wyraźnie, że działania windykacyjne są obecnie najskuteczniejszą formą odzyskiwania należności. Poziom skuteczności działań windykatorów w dużej mierze zależy od etapu, na jakim znajduje się zgłoszona sprawa. Zazwyczaj najwyższą skuteczność mają działania podjęte na wczesnym etapie, znacznie trudniejsze są do wyegzekwowania zadłużenia długotrwałe. Im wcześniej sprawa odzyskania należności zostanie do nas zgłoszona, tym większe szanse na odzyskanie przez wierzyciela nawet 100 procent zadłużenia.

Tak. Prowadzimy działania windykacyjne zarówno na etapie wstępnym (polubownym), doprowadzając do odzyskania wierzytelności, doprowadzając do zawarcia  ugody z dłużnikiem i monitorując spłatę zadłużenia, jak i windykację w sprawach, w których zapadł już wyrok sądu, a nawet obsługując wierzytelności nieodzyskane przez inne firmy windykacyjne czy komorników sądowych.

Tak, podejmujemy się także spraw, w których nie są znane aktualne dane dłużnika, lub są one przez dłużnika celowo ukrywane, zmieniane. Dysponujemy zespołem wysokiej klasy fachowców, którzy bez problemów potrafią uzyskać niezbędne dane.

Oczywiście. Wszyscy nasi Klienci są na bieżąco informowani o podejmowanych przez nas działaniach i ich skuteczności. Nie podejmujemy żadnych kroków bez konsultacji z Klientem. Przedstawiamy plan naszych działań, a następnie cały proces windykacji jest precyzyjnie raportowany do Klienta.

Nasze wynagrodzenie stanowi prowizja od skutecznie odzyskanej kwoty, tzw. success fee. Klient płaci więc za konkretny, pozytywny efekt naszej pracy. Wysokość prowizji jest ustalana indywidualnie z każdym z Klientów, jej wysokość zależy m. in. od zakresu niezbędnych działań, przeterminowania należności, strategii odzyskania długu i zakresu świadczonych usług itp.

PLIKI DO POBRANIA

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.