ETYKA W NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Podstawą naszej codziennej pracy są wysokie standardy

Szacunek
Zawsze działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a podstawą naszej działalności jest szacunek – zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników. Obowiązujące w naszej firmie procedury zapewniają pełne poszanowanie praw obu tym grupom.
Pomoc

W trakcie podejmowanych działań windykacyjnych dążymy przede wszystkim do polubownego załatwienia sprawy. Staramy się pomóc wierzycielom w odzyskaniu należności, a dłużnikom – w wyjściu z zadłużenia i pozbyciu się problemów z jego spłatą.

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo i poufność wszystkich powierzonych nam danych. Ściśle przestrzegamy wszystkich obowiązujących w tym zakresie przepisów i procedur. Dyskrecja jest dla nas jednym z filarów działalności.

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.