ODZYSKAJ SWOJĄ NALEŻNOŚĆ

Problem z odzyskaniem należności dotyka zarówno duże firmy, jak i małych przedsiębiorców.
Skuteczne odzyskiwanie należności to podstawa bezpieczeństwa finansowego

NajwyŻszy standard usług

Bez względu na koniunkturę gospodarczą rynek stale boryka się z problemem niskiej moralności płatniczej. Dla wielu firm przeterminowane należności stanowią niezwykle poważny problem, często zagrażający ich dalszemu funkcjonowaniu.

Prowadzenie skutecznej windykacji wymaga nie tylko sporych zasobów, ale także doświadczenia – dlatego dziś firmy najczęściej powierzają to zadanie wyspecjalizowanym podmiotom.

Pretorius, dzięki sprawdzonym systemom prewencyjnym i windykacyjnym, zapewnia najwyższy standard usług i wysoką skuteczność w odzyskiwaniu należności. Świadczymy usługi windykacyjne, detektywistyczne i prawne. Wiodąca usługa to windykacja należności, którą wykonujemy na terenie całego kraju.

Uzupełnieniem windykacji jest cały wachlarz usług, począwszy od prewencji windykacyjnej i wywiadu gospodarczego, przez obsługę prawną związaną z dochodzeniem roszczeń przed sądem tradycyjnym i elektronicznym (tzw. EPU lub e-sąd), kończąc na działaniach detektywistycznych licencjonowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W swojej działalności przede wszystkim staramy się pomagać ludziom – zarówno wierzycielom, którzy mają problemy z odzyskaniem swoich należności, jak i tym, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej dla siebie sytuacji i trafili do nas jako dłużnicy. Obu tym grupom gwarantujemy skuteczne rozwiązanie ich problemów i pogodzenie racji każdej ze stron, co przy fachowej pomocy Pretoriusa, jest naprawdę możliwe.

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KORPORACJI

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów – mamy gotowe rozwiązania

WINDYKACJA POLUBOWNA

Dominującym profilem naszej działalności jest windykacja należności na zlecenie (usługa inkaso) i zarządzanie wierzytelnościami (kompleksowa obsługa windykacyjna z doradztwem prawnym, wspierana przez usługi prewencji windykacyjnej, współpracę z biurami informacji gospodarczej i giełdami wierzytelności, terenowe wizyty windykacyjne i inspekcje wykonywane przez profesjonalnych doradców terenowych oraz działalność poszukiwawcza i detektywistyczna wpierająca proces windykacji). Posiadamy doświadczenie w windykacji na zlecenie przedsiębiorców posiadających wierzytelności z transakcji handlowych (B2B) oraz klientów korporacyjnych posiadających wierzytelności masowe (B2C) bankowych, pożyczkowych, telekomunikacyjnych, dostawców mediów.

WINDYKACJA TERENOWA

Istotnym elementem naszych praktyk jest ogólnopolska sieć profesjonalnych windykatorów terenowych. Pozwala to na szybkie dotarcie do dłużnika i podjęcie bezpośrednich negocjacji w celu spłaty zadłużenia w jego miejscu zamieszkania lub siedzibie. Nie bez znaczenia dla powodzenia podejmowanych działań pozostaje element znajomości lokalnego rynku przez windykatorów terenowych. Wykorzystanie elementu bezpośredniego spotkania zapewnia możliwość uzyskania informacji o sytuacji majątkowej dłużnika oraz odebrania od niego należności, oświadczeń o uznaniu długu lub pozyskania informacji pomocnych dla skutecznego dochodzenia zapłaty na drodze przymusu prawnego czy też działań restrukturyzacyjnych, a także potwierdzeń lokalizacji adresowych. Windykacja terenowa może zostać wsparta usługą detektywistyczną.

WINDYKACJA SĄDOWA

Windykacja sądowa obejmuje dochodzenie należności w postępowaniu sądowym przed sądem tradycyjnym w ramach postępowań nakazowych, upominawczych lub procesach zwykłych oraz przed tzw. EPU w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W ramach windykacji sądowej reprezentujemy Klienta w pełnym zakresie, zarówno w przygotowaniu danych i dokumentacji inicjujących postępowania sądowe oraz zastępstwa przez pełnomocnika procesowego reprezentującego klienta (radcy prawnego lub adwokata).

WINDYKACJA EGZEKUCYJNA

Windykacja egzekucyjna obejmuje egzekwowanie należności w postępowaniu prowadzonym przez komorników sądowych. oraz może zostać ściśle powiązana ze wsparciem egzekucji wizytami naszych doradców terenowych współpracującymi z komornikami przy czynnościach egzekucyjnych w terenie, co sprawia, że podjęte czynności efektywniej mogą doprowadzić do wyegzekwowania należności. W procesie windykacji sądowo-egzekucyjnej uczestniczy pełnomocnik procesowy reprezentujący klienta.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zobacz oferty usług lub skorzystaj z innej formy kontaktu

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.