BEZPIECZNE FINANSE

Bezpieczne finanse to proces zarządzania wierzytelnościami mający na celu zapewnienie stabilności finansowej przedsiębiorstwa

KOMPLEKSOWY PAKIET USŁUG

„Pakiet Bezpieczne Finanse” jako kompleksowa obsługa wierzytelności to proces zarządzania wierzytelnościami dla Klienta mający na celu zapewnienie stabilności finansowej przedsiębiorstwu, któremu jest dedykowany i może obejmować szereg usług.

W pakiet usług mogą wchodzić usługi prewencji i monitoringu należności, windykacji polubownej i terenowej, wsparcie dla działań przymusu prawnego w postaci windykacji sądowej
i egzekucyjnej z jednoczesnym doradztwem dla Klienta w zakresie zarządzania należnościami.

Doradzamy i pomagamy w analizie i opracowaniu procedur oraz praktyk mających na celu ograniczanie problemów z opóźniającymi się z płatnościami kontrahentami i zabezpieczanie przed powstawaniem należności trudnych. Możemy też udzielić wsparcia służb własnych Klienta szkoleniami z zakresu windykacji.

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ USŁUG

Zapraszamy do zapoznania się z opisem rekomendowanych usług

WINDYKACJA

Istotnym elementem naszej przewagi konkurencyjnej jest sieć profesjonalnych windykatorów terenowych działających na terenie całego kraju.

PREWENCJA

Przygotowujemy indywidualny plan działań zapobiegających powstawaniu zadłużenia oraz wdrażamy narzędzia dyscyplinujące kontrahentów.

INSPEKCJE

Prowadzimy czynności sprawdzające
i wywiadowcze polegające na ocenie wiarygodności gospodarczej  obecnych
i potencjalnych partnerów.

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.