WYKUP DŁUGÓW

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów – mamy gotowe rozwiązania odciążające wierzycieli od ryzyka niewypłacalności dłużników

Oferujemy usługę zakupu wierzytelności jako uzupełnienie procesu obsługi windykacyjnej należności.

W naszym zainteresowaniu leżą zarówno zakupy portfeli niespłaconych należności, jak zakupy wierzytelności bieżących,
w zależności od tego, jak w danej chwili wyglądają potrzeby naszego Klienta.
Zakup wierzytelności jest adresowany do Klientów, którzy chcą przenieść ryzyka niewypłacalności dłużnika, niespłacenia należności oraz odciążyć się od czasochłonnych procedur związanych z odzyskiem czy postępowań sądowych lub egzekucyjnych.

Dysponujemy doświadczeniem w obrocie wierzytelnościami, co pozwala nam na sprawną wycenę należności i zaoferowanie ceny adekwatnej do rzeczywistej, rynkowej ich wartości. Proponujemy incydentalne lub cykliczne transakcje zakupu wierzytelności.

Po zakupie wierzytelności prowadzimy postępowania windykacyjne, które realizujemy zgodnie z zachowaniem przepisów prawa, poszanowaniem praw klientów i dłużników, zgodnie z zasadami etyki w windykacji, aby dbać o zachowanie dobrego imienia i wizerunku sprzedawcy wierzytelności.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zobacz oferty usług lub skorzystaj z innej formy kontaktu

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.