WINDYKACJA DŁUGÓW

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów – mamy gotowe rozwiązania w skutecznym odzyskiwaniu należności
WINDYKACJA POLUBOWNA

Nasza dominująca usługa to windykacja należności na zlecenie (usługa inkaso) i zarządzanie wierzytelnościami (kompleksowa obsługa windykacyjna z doradztwem prawnym, wspierana przez usługi prewencji windykacyjnej, współpracę z biurami informacji gospodarczej i giełdami wierzytelności, terenowe wizyty windykacyjne i inspekcje wykonywane przez profesjonalnych doradców terenowych oraz działalność poszukiwawcza i detektywistyczna wpierająca proces windykacji).

WINDYKACJA TERENOWA

Ogólnopolska sieć profesjonalnych doradców terenowych pozwala nam na szybkie dotarcie do dłużnika i podjęcie bezpośrednich negocjacji spłaty zadłużenia w jego miejscu zamieszkania lub siedzibie. Nie bez znaczenia dla skuteczności windykacji jest znajomość lokalnego rynku, sprawdzenie lokalizacji adresowych, zebranie na miejscu danych o sytuacji majątkowej dłużnika, uznań długu przydatnych w dalszym procesie windykacji. Windykacja terenowa może zostać wsparta usługą detektywistyczną.

WINDYKACJA PRZYMUSOWA
Windykacja przymusowa obejmuje dochodzenie należności: w postępowaniu sądowym tradycyjnym lub elektronicznym (tzw. EPU) oraz w toku egzekucji przez komorników sądowych. Egzekucje dodatkowo mogą wspierać wizyty naszych doradców terenowych współpracujący z komornikami przy czynnościach egzekucyjnych w terenie, co sprawia, że podjęte czynności efektywniej doprowadzają do odzyskania należności. W windykacji przymusowej uczestniczy pełnomocnik reprezentujący Klienta.

Pretorius to firma, która od 15 lat działa na krajowym rynku wierzytelności.

MONITORING NALEŻNOŚCI

Oferujemy usługę monitoringu należności przed upływem terminu płatności. Działamy poprzez kontakt telefoniczny i elektroniczny, którego celem jest przypomnienie o obowiązku płatności oraz uzyskanie deklaracji terminowej zapłaty i ustalenie ewentualnej przyczyny opóźnienia. Pozwala to zmniejszyć zatory płatnicze naszego Klienta, a w przypadku odmowy zapłaty rozpocząć windykację w najwcześniejszym stadium przeterminowania. To działanie prewencyjnie identyfikujące niesolidnych kontrahentów oraz zapobiegające podobnym sytuacjom w przyszłości.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Kompleksowa obsługa wierzytelności nazwana „Pakietem Bezpieczne Finanse”, to proces zarządzania wierzytelnościami dla Klienta mający na celu zapewnienie stabilności finansowej. Może obejmować usługi prewencji i monitoringu należności, windykację polubowną, terenową, sądową i egzekucyjna. Doradzamy i pomagamy w analizie i opracowaniu procedur oraz praktyk, które mają na celu ograniczanie problemów z opóźniającymi się z płatnościami kontrahentami i zabezpieczanie przed powstawaniem należności trudnych.

ZARZĄDZANIE SEKURYTYZACJĄ

Jako jeden z pierwszych podmiotów w Polsce, już w 2010 r., uzyskaliśmy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych. Oferujemy obsługę funduszy jako podmiot zarządzający i prowadzący obsługę windykacyjną wierzytelności sekurytyzacyjnych.

W przypadku zainteresowania tym profilem usług zapraszamy do kontaktu:

PROCES OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCI

W porozumieniu z Klientem opracowujemy optymalny model działań, który przyjmuje postać indywidualnego scenariusza, obejmującego warunki do negocjacji z dłużnikami, uzgodnione metody i wykorzystywane w procesie narzędzia windykacyjne

ETAP 1

Pierwszym etapem jest analiza przekazanego do obsługi pakietu wierzytelności i ustalenie istotnych warunków obsługi (metody windykacyjne, narzędzia windykacyjne, możliwości restrukturyzacji, terminy obsługi).

ETAP 2

Drugi etap to rozpoczęcie współpracy na bazie zaakceptowanego przez klienta modelu procesu obsługi wierzytelności. Model, który staje się scenariuszem wykonywanych usług, jest oparty na naszych doświadczeniach oraz indywidualnych potrzebach i oczekiwaniach klienta.

ETAP 3

Trzeci etap to współpraca i korzyści z niej płynące: skuteczne procesy odzysku zleconych do windykacji wierzytelności, windykacja bezpośrednio na rachunek klienta, oszczędność kosztów związanych z obsługą windykacyjną przekazaną profesjonalistom, bezpieczeństwo powierzonych danych.

ETAP 4

Klient jest obsługiwany przez opiekuna, który pozostaje do dyspozycji i odpowie na każde pytanie dotyczące współpracy. Zapewniamy również dostęp do śledzenia postępów windykacyjnych on-line lub raportów w ustalonych formatach danych.

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.