Bądź wiarygodny

Pozytywny wpis w Biurze Informacji Gospodarczej zwiększy naszą wiarygodność dla instytucji finansowych oraz usługodawców.

Na wstępie przypomnijmy tylko, że BIG czyli Biuro Informacji Gospodarczej jest instytucją działającą na zasadach uregulowanych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. W Polsce funkcjonuje pięć biur informacji gospodarczej: Rejestr Dłużników ERIF BIG, Krajowy Rejestr Długów BIG (KRD), BIG InfoMonitor, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG), Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT). Zgodnie ze wspominaną ustawą, określenie „BIG” czyli biuro informacji gospodarczej może być używane tylko przez podmioty zajmujące się działalnością gospodarczą związaną z pośrednictwem w udostępnianiu informacji gospodarczych.

Wpis jak referencje

W BIG-u znajdują się bieżące informacje gospodarcze, zarówno te negatywne, jak i pozytywne.

Pozytywny wpis do BIG można uzyskać, gdy zobowiązania finansowe spłacane są w terminie lub z opóźnieniem mniejszym niż 60 dni np. poprzez regularne spłacanie rat kredytu, pożyczki lub rachunków za stałe zobowiązania, tj. prąd lub gaz. BIG najczęściej kojarzony jest z tzw. „czarną listą” – rejestrem dłużników, tymczasem w BIG-u można również zbierać informacje pozytywne, a tym samym budować swoją wiarygodność płatniczą. Informacje pozytywne do BIG-u mogą zostać przekazane na wniosek dłużnika lub z inicjatywy przedsiębiorcy za zgodą dłużnika. Dłużnik powinien złożyć wniosek do wierzyciela z prośbą o wpis pozytywnej informacji gospodarczej. Jednocześnie wierzyciel ma obowiązek dokonać takiego wpisu w terminie 14 dni od złożenia wniosku przez kontrahenta. Powyższe daje możliwość zadbania przede wszystkim o swoją bieżącą wiarygodność finansową.

Wpis pozytywny to swego rodzaju referencje poświadczające wiarygodność i solidność płatniczą konsumenta lub firmy. Ponadto dla przedsiębiorstw i różnych instytucji, to dodatkowe narzędzie wspierające dokonanie kompleksowej oceny ryzyka swoich klientów. Pozytywny wpis w BIG informuje o terminowych spłatach należności oraz wprost o tym, że dany kontrahent wywiązywał się terminowo z zobowiązania wobec swojego wierzyciela.

Korzyści z wpisu

Pozytywna informacja gospodarcza zawiera dane dotyczące wierzyciela, dane dotyczące podmiotu którego dotyczy zobowiązanie, łączną kwotę i walutę zobowiązania oraz datę wymagalności zobowiązania a także jego spełnienia. Posiadanie pozytywnej informacji gospodarczej daje wiele korzyści, m.in. potwierdza wiarygodność finansową firmy, co daje większe szanse na budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Co więcej, pozytywny wpis wpływa na budowanie dobrych relacji z partnerem biznesowym. Korzyści, jakie płyną z posiadania pozytywnych wpisów, mogą ułatwić negocjowanie warunków umowy. Pozytywne wpisy mogą także pomóc w uzyskaniu pozytywnej decyzji banku lub innej instytucji finansowej, np. w procesie ubiegania się o kredyt czy dokonywania zakupów na raty.

Paulina Janik-Witkowska
Pracownik ds. prawnych
Pretorius

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.