Zasady kupowania w sieci

W sieci spędzamy coraz więcej czasu – pracując, oglądając filmy, korzystając z mediów społecznościowych czy robiąc zakupy. Te ostatnie są wygodne i przyjemne, ale czy bezpieczne? Co jeżeli zakupiony produkt jednak nam się nie spodobał? Sprawdź, jakie zasady oraz terminy obowiązują konsumentów robiących zakupy w e-sklepie.

Odstąpienie od umowy

Największym utrudnieniem dla osób robiących zakupy online jest brak możliwości obejrzenia zamawianego towaru przed jego zakupem. Konsumentowi przysługuje jednak prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Zgodnie z ustawą czas ten wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru bądź w przypadku usług od momentu zawarcia umowy. Jeśli jednak konsument nie został powiadomiony o prawie odstąpienia od umowy, termin ten wydłuża się z 14 dni na 12 miesięcy. Skutkiem odstąpienia od umowy jest uznanie jej za nieważną, a na jej stronach ciąży wówczas obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń. Jeżeli chcemy skorzystać z tego prawa wystarczy, że złożymy sprzedającemu stosowne oświadczenie. Konsument może je złożyć w dowolny sposób. Zalecane jest jednak skorzystanie z form, które ułatwią stronom zarówno obliczenie terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, jak i samo wykazanie faktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, np. w formie formularza dostępnego na stronie sprzedawcy, który należy wypełnić i dołączyć do zwracanego zamówienia. Istotne jest wcześniejsze poinformowanie sprzedającego o odstąpieniu. Wówczas będziemy mieli pewność, że przyjął on oświadczenie, a dodatkowo udzieli wskazówek, jak dokonać zwrotu towaru.

Zwrot w ciągu 14 dni

Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupujący musi zwrócić produkt sprzedawcy w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia odstąpienia od umowy. Z kolei sprzedający ma 14 dni na zwrot poniesionych przez konsumenta kosztów, w tym zwrot kosztu samego produktu oraz zwrot kosztu jego dostawy. Przez koszty dostarczenia należy rozumieć pierwszą przesyłkę od sprzedającego do kupującego. Przy czym sprzedający musi zwrócić konsumentowi kwotę odpowiadającą najtańszemu sposobowi dostawy obowiązującemu w sklepie internetowym. Jeśli więc klient wybrał droższą opcję dostawy, a istniała tańsza możliwość, konsument, który odstępuje od zawartej umowy, może oczekiwać zwrotu kwoty za tańszy sposób dostawy.

Z kolei konsument ponosi bezpośrednie koszty odesłania produktu do sprzedającego, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W stanie nienaruszonym

Należy pamiętać, że zwracany przez nas towar powinien pozostać w stanie nienaruszonym. Ewentualne uszkodzenie czy nadmierne zużycie rzeczy nie przekreśla możliwości jej zwrotu, ale powoduje zmniejszenie kwoty, którą sprzedawca jest zobowiązany zwrócić kupującemu. Istnieją jednak okoliczności, w którym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Dotyczy to przede wszystkim produktów, które nie mogą zostać ponownie sprzedane. Prawo odstąpienie nie przysługuje m.in. w sytuacji, gdy: towar został wykonany na zamówienie; produkt ma krótki termin przydatności oraz szybko ulega zepsuciu; towar w zapieczętowanym opakowaniu został otwarty; zakupionymi produktami jest prasa, z wyjątkiem prenumeraty; usunięto oryginalne opakowanie z nagrań audiowizualnych; zawarcie umowy dotyczy rezerwacji towaru lub usługi; cena produktu jest zmienna i nie podlega kontroli przez sprzedającego.

Ewelina Bilkiewicz
Pracownik ds. prawnych
Pretorius

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.