-PROJEKTY-

AKTUALNOŚCI

Umowa leasingu

W obecnym obrocie gospodarczym umowa leasingu jest bardzo popularna, słyszał o niej każdy, choć nie każdy wie na czym polega. W niniejszym artykule spróbuję więc wyjaśnić jej istotę oraz podstawowe jej założenia. Leasing to umowa oparta na konstrukcji dzierżawy…

Więcej

Co nie podlega egzekucji sądowej

Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika to ostateczny etap w postępowaniuo odzyskanie zaległych wierzytelności. Dobrze jednak pamiętać, że zadłużone osoby są chronioneprzez prawo. Poprzez wierzytelność należy rozumieć niespełnione przez dłużnika zobowiązanie finansowe lub rzeczowe wobec wierzyciela. Do egzekucji dochodzi w sytuacjach,…

Więcej

Taksa notarialna

Wizyta w kancelarii notarialnej wiąże się ze sporym wydatkiem, jednak gwarantuje profesjonalny nadzór nad zawieranymi umowami. Tzw. taksa notarialna to spis kosztów, jakie poniesiemy za wynagrodzenie notariusza, jest ona ustalana odgórnie w drodze rozporządzenia. Maksymalne stawki…

Więcej

AKTUALNOŚCI

Umowa leasingu

W obecnym obrocie gospodarczym umowa leasingu jest bardzo popularna, słyszał o niej każdy, choć nie każdy wie…

Więcej

Co nie podlega egzekucji sądowej

Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika to ostateczny etap w postępowaniuo odzyskanie zaległych wierzytelności. Dobrze jednak pamiętać, że zadłużone osoby…

Więcej

Taksa notarialna

Wizyta w kancelarii notarialnej wiąże się ze sporym wydatkiem, jednak gwarantuje profesjonalny nadzór nad zawieranymi umowami. Tzw.…

Więcej

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.