-PROJEKTY-

AKTUALNOŚCI

Faktura – ważny dokument

Co trzeba wiedzieć o fakturze VAT Faktura jest dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji i zawierający szczegółowe informacje na jej temat. Może być wystawiona w formie papierowej, jak i elektronicznej w dwóch egzemplarzach, jeden dla nabywcy, drugi dla…

Więcej

Zapewnij sobie wsparcie

Na czym polega ubezpieczenie ochrony prawnej Dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej pozwala przedsiębiorcy uniknąć kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Więcej

Rozlicz się z fiskusem

Podatki w sieci Z końcem roku podatkowego musimy rozliczyć się z naszych dochodów. W prosty sposób i – co ważne – za darmo możemy złożyć deklarację podatkową dzięki internetowym e-deklaracjom.

Więcej

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.