POROZMAWIAJMY O ZADŁUŻENIU

Komunikacja to pierwszy krok do wyjścia z zadłużenia

OBSŁUGA KLIENTA

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie – skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy.
Jesteśmy otwarci na rozmowę. Rozumiemy, że nie jest to prosty temat, a zadłużenie to problem, który jednak można pomyślne rozwiązać. Nie musisz się zatem obawiać. Kontakt z nami to pierwszy krok do wyjścia z zadłużenia, a doradcy przeanalizują indywidualnie Twoją sprawę i znajdą wspólnie z Tobą rozwiązanie.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zadzwonić, wysłać wiadomość e-mail czy przyjść do nas na spotkanie – czekamy na Twój kontakt.

MOŻLIWOŚCI SPŁATY ZADŁUŻENIA

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jaki sposób możesz spłacić zadłużenie

Odbierz list windykacyjny i zapoznaj się z jego treścią

Pismo z Pretoriusa z wezwaniem do zapłaty zawiera wszystkie podstawowe informacje o zadłużeniu. Dowiesz się z niego, w jakiej firmie masz aktualnie zadłużenie (jeżeli Pretorius działa na zlecenie wierzyciela) lub miałeś zadłużenie, które zostało sprzedane Pretoriusowi (jeżeli Pretorius kupił Twój dług i jest obecnym wierzycielem), jaka jest wysokość zadłużenia i na jaki rachunek bankowy możesz wpłacić pieniądze. W piśmie znajdziesz także informacje, na jakiej podstawie Twoje zadłużenie trafiło do naszej obsługi.

Skontaktuj się z nami i ustal plan spłaty

Możliwości porozumienia i spłaty zadłużenia jest wiele – przede wszystkim rozłożenie płatności na małe, wygodne raty, odroczona spłata czy restrukturyzacja zadłużenia.
Wysokość rat ustalisz z naszym doradcą według oceny własnych realnych możliwości finansowych. W takim podejściu mamy jeden cel, aby zapłata zadłużenie następowała krok po kroku, choćby nawet sumy były niewielkie.

Dokonaj zapłaty

Zapłata zadłużenia powinna nastąpić na rzecz wierzyciela na wskazany rachunek bankowy. Numer rachunku znajduje się w piśmie, jaki Pretorius wysyła z informacją o zadłużeniu – rachunek do wpłat.
Możesz zapłacić przelewem, przekazem pocztowym czy poprosić o wizytę naszego doradcy terenowemu, który jest uprawniony do odebrania środków w gotówce za podpisanym pokwitowaniem z logo i danymi Pretorius.
Możesz też skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji, chętnie pomożemy.

Możesz złożyć reklamację

W przypadku wątpliwości lub niezgodności danych zawartych w piśmie od Pretoriusa (wezwania do zapłaty) lub innych zastrzeżeń, koniecznie skontaktuj się z nami i wyjaśnij, dlaczego uważasz, że nasze roszczenie jest nieprawidłowe. Wspólnie przyjrzymy się sprawie i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości. Jeżeli chcesz złożyć reklamację, to powinna ona zawierać:

  • dane personalne (imię, nazwisko lub nazwa firmy) oraz identyfikacyjne (PESEL, NIP) osoby składającej,
  • dane teleadresowe (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer; telefon kontaktowy),
  • dane dotyczące sprawy (numer sprawy znajdujący się w naszych pismach) lub zadłużenia, której reklamacja dotyczy,
  • opis reklamacji i zastrzeżeń.

Złożone reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji udzielona zostanie odpowiedź pisemna za pośrednictwem sposobu, w jakim została złożona reklamacja, tj. listownie (dla reklamacji złożonych listownie, osobiście, faksem i telefonicznie) albo e-mailowo (dla reklamacji złożonych elektronicznie), chyba że w reklamacji lub rozmowie reklamacyjnej wyraźnie wskazana zostanie preferowana forma udzielenia odpowiedzi. W przypadkach skomplikowanych uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 30 dni, termin odpowiedzi na reklamację może zostać wydłużony do 60 dni kalendarzowych lub innej daty, o czym składający reklamację zostanie poinformowany pisemnie.

Reklamacja może być złożona:

  • listownie na adres: Pretorius Sp. z o.o. ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce
  • osobiście w naszej siedzibie: Pretorius Sp. z o.o. (adres jak wyżej)
  • faksem na numer: 41 / 345 0495
  • e-mailowo na adres: reklamacje@pretorius.pl
  • telefonicznie na numer: 41 / 367 8787 (opłata zgodna z taryfą operatora)

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.