Faktura – ważny dokument

Co trzeba wiedzieć o fakturze VAT Faktura jest dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji i zawierający szczegółowe informacje na jej temat. Może być wystawiona w formie papierowej, jak i elektronicznej w dwóch egzemplarzach, jeden dla

Czytaj więcej

Zapewnij sobie wsparcie

Na czym polega ubezpieczenie ochrony prawnej Dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej pozwala przedsiębiorcy uniknąć kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Aplikacja dla podatku

Obowiązek przesyłania JPK 7 czerwca 2016 r. została podpisana przez prezydenta RP ustawa z 13 maja 2016 r. dotycząca zmiany Ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza obowiązek obligatoryjnego

Czytaj więcej

Odsetki w górę

Spóźnialscy zapłacą więcej Z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawodawca zmienił sposób obliczania odsetek i ich wysokość, wprowadził odmienne stopy procentowe dla odsetek ustawowych, o których stanowi art. 359 §

Czytaj więcej

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.