Praca zdalna, czyli w domu

Praca zdalna polega na wykonywaniu zadań powierzonych przez pracodawcę poza siedzibą firmy. Ten sposób wykonywania pracy nazywany jest także telepracą lub e-pracą. Pracownik kontaktuje się z pracodawcą z wykorzystaniem środków

Czytaj więcej

Wpis hipoteki przymusowej

Nieprawomocny nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej. Wyjaśniamy, na czym to polega.

Zadłużeni w nowym rejestrze

Dostępny dla wszystkich Krajowy Rejestr Zadłużonych ma pomóc w ochronie wierzycieli przed niewypłacalnym podmiotem.

Egzekucja z rachunków bankowych

Jednym ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych jest zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika. Sposób ten należy do najczęściej stosowanych w praktyce ze względu na swój nieskomplikowany charakter oraz efektywność (pod warunkiem posiadania przez dłużnika środków

Czytaj więcej

Wspólny majątek a upadłość małżonka

Czym skutkuje upadłość jednego z małżonków? Jak dzielony jest wspólny majątek? Co wchodzi w skład majątku upadłego? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym artykule.

Zatory płatnicze

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga utrzymania równowagi finansowej. Jej brak powoduje, że przedsiębiorstwo nie posiada wystarczających zasobów pieniężnych, aby funkcjonować na bezpiecznym poziomie. Jednym z objawów takiej sytuacji są zatory płatnicze.

Mediacja – sposób na rozwiązanie sporu

Spór między dłużnikiem i wierzycielem może trwać długo i w rezultacie być niekorzystny dla obu stron. Mediacja jest metodą rozwiązywania sporów z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, który pomaga stronom we wzajemnej komunikacji,

Czytaj więcej

Nie ignoruj listów poleconych

Nieodebranie i ignorowanie przesyłek poleconych z sądu, urzędu lub od komornika może mieć dla adresata przykre konsekwencje. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę.

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.