Konsekwentni zarządzający poradzą sobie z należnościami 
(2008-06-16) Gazeta Prawna

wróć do listy artykułów
304 dni - to średni czas prawnej egzekucji długu dla małych i średnich firm w Polsce.
Kontrahenci nie dotrzymują terminów, bo tak finansują swoją działalność kosztem dostawców.
Aby nie mieć dłużników, należy równolegle prowadzić działania prewencyjne i windykacyjne.

Należności przeterminowane powstają w momencie, gdy płatność danej należności nie
zostaje uiszczona w terminie płatności wynikającym z faktury. Sam fakt odroczenia terminu płatności nie jest jeszcze niebezpieczny. Oznacza jednak, że udzielamy kontrahentowi kredytu kupieckiego, który różni
się od kredytu bankowego tym, że jest nieoprocentowany, a jego koszt ponosi dostawca. Innymi słowy -
dostawca zamraża swoje środki pieniężne, a w skrajnym przypadku (w momencie powstania
należności przeterminowanych) często musi zaciągnąć kredyt bankowy na potrzeby
finansowania własnej bieżącej działalności.

Są trzy główne przyczyny, dla których kontrahenci nie dotrzymują ustalonych terminów płatności: • terminy płatności zawarte w umowie nie są zgodne z wewnętrznymi standardami firmowymi (zwyczajowo są dłuższe), a jedynie przyjęte dla celu zrealizowania, danej transakcji

 • darmowe finansowanie swojej działalność kosztem dostawców,

 • faktyczny brak środków pieniężnych uniemożliwiający bieżące regulowanie zobowiązań.


Koszty należności przeterminowanych to głównie koszty zamrożonych środków pieniężnych: utrata
wartości pieniądza w czasie, odsetki od kredytu bankowego, brak możliwości inwestowania lub lokowania nadwyżki finansowej. Są również koszty związane z prowadzeniem działań windykacyjnych: wynagrodzenie osób zajmujących się windykacją w firmie, obsługa działań windykacyjnych (telefony, listy,
spotkania, itp.), usługi zewnętrznych firm windykacyjnych, koszty sądowe oraz inne opłaty (np. komornicze). Nie sposób pominąć też kosztów ponoszonych przy każdej transakcji na rzecz fiskusa: VAT zapłacony od wartości zakupu produktu lub środków produkcji, VAT zapłacony od wartości sprzedaży,
podatek dochodowy zapłacony od wartości marży i inne koszty obowiązkowe (np. akcyza).Wszystkie te koszty obniżają marże wypracowaną podczas sprzedaży danego produktu bądź
usługi. Im dłuższy czas przeterminowania, tym większe koszty. W skrajnym przypadku - przy
bardzo długim opóźnieniu w płatności - nawarstwiające się koszty należności przeterminowanych mogą pochłonąć całą marżę wypracowaną na danym kontrakcie. Co więcej, dalsze opóźnienie płatności powoduje, że rentowny kontrakt zaczyna przynosić straty.


5 ETAPÓW


Skuteczne zarządzanie należnościami. Na proces zarządzania należnościami składają się zarówno działania prewencyjne, jak i windykacyjne, które możemy realizować w pięciu etapach:

 1. Opracowanie procedury zarządzania należnościami - opracowanie zasad postępowania począwszy od momentu, kiedy rozważamy udzielenie kredytu kupieckiego klientowi aż po windykację należności.

 2. Badanie wiarygodności finansowej kontrahentów - stworzenie modelu oceny wiarygodności ffinansowej klienta, który będzie generował rekomendację co do udzielenia kredytu kupieckiego klientowi i jego maksymalnego terminu.

 3. Konstrukcja umowy z klientem - w zależności od rekomendacji w poprzednim etapie, określenie warunków umowy z klientem w aspekcie terminów płatności, wartości odsetek umownych.

 4. Monitorowanie należności - regularne monitorowanie stanu spłaty należności w oparciu o procedury monitoringu, w tym wysłanie przypomnień do klientów.

 5. Skuteczna windykacja należności przeterminowanych - zastosowanie zarówno tradycyjnych narzędzi windykacji wewnątrzfirmowych, jak i skorzystanie z usług firm windykacyjnych.


WARUNKI SKUTECZNEJ WINDYKACJI NALEŻNOŚCI


 • Świadomość finansowa - każda niezapłacona faktura to strata finansowa i jedynie bilansowa - papierowa - marża.

 • class="b">Szybkość - im dług jest starszy, tym trudniej go odzyskać i tym więcej kosztuje.

 • class="b">Konsekwencja - zapowiedziane działania muszą być zrealizowane zgodnie z zasadą spirali windykacyjnej - kolejna zapowiedziana sankcja wynika z poprzedniej (aż do momentu zapłaty przez kontrahenta, a de facto już dłużnika).
RAFAŁ SZCZEŚNIAK

prezes zarządu Pretorius, firmy zarządzającej wierzytelnościami


wróć do listy artykułów
wróć na stronę główną

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów

Pretorius - Kalkulator

Sprawdź czy nie tracisz każdego dnia

Należymy do organizacji:

Strona główna | Bezpieczne finanse | Licytacje | O firmie | Kariera | Kontakt