Zapewnij sobie wsparcie

Na czym polega ubezpieczenie ochrony prawnej

Dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej pozwala przedsiębiorcy uniknąć kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Posiadanie własnej firmy wiąże się z szeregiem zalet, jak i również obowiązków, ciągłym poszerzaniem wiedzy wynikającej z wprowadzania nowych przepisów prawnych i regulacji.
Pojawiające się problemy wymagają konsultacji ze specjalistami, w tym specjalistami z dziedziny prawa. Aby ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności, powstaje coraz więcej firm oferujących wsparcie prawne, prowadzenie sporów z kontrahentami nie wywiązującymi się z zawartej umowy z przedsiębiorcą, oferując tzw. ubezpieczenie ochrony prawnej.

Dla właścicieli i pracowników
Przedmiotem tego ubezpieczenia jest ochrona prawnych interesów danego przedsiębiorcy, czyli ubezpieczonego. Ochroną mogą być objęci zarówno właściciele i współwłaściciele firm, jak członkowie zarządu czy też pracownicy. Korzystanie ze wspomnianego ubezpieczenia związane jest z szybkim dostępem do usług prawnych, natychmiastową pomocą prawnika, a przede wszystkim ma chronić przed ponoszeniem kosztów związanych z postępowaniem sądowym. Opłacenie rocznej stawki pozwala uniknąć przedsiębiorcy wysokich opłat związanych ze skierowaniem sprawy do sądu. Polisa obejmuje m.in.:
• koszty konsultacji prawnych,
• wynagrodzenie prawnika,
• koszty sądowe, np. opłaty od wniesionego pozwu,
• w przypadku przegrania sprawy koszty zasądzone na rzecz strony przeciwnej,
• koszty podróży do sądu zagranicznego,
• koszty postępowania egzekucyjnego.

Dochodzenie wierzytelności
Coraz częstszym jest również ubezpieczenie ochrony prawnej przy windykacji należności. Do powstania tej formy ubezpieczenia przyczynił się wydłużający okres spłaty, konkurencyjny rynek, a co za tym idzie – coraz większa liczba upadłości firm. Dochodzenie swoich należności nie jest łatwe i wymaga dużej wiedzy prawnej, związane jest także z dość wysokimi kosztami, jak i długotrwałością procedur. Z tego względu dla wielu przedsiębiorców opłacalne stało się wykupienie polisy ubezpieczenie ochrony prawnej obejmującej dochodzenie wierzytelności. Przedsiębiorca posiadający takie ubezpieczenie może liczyć m.in. na:
• konsultacje z prawnikiem,
• pomoc przy windykacji należności,
• przygotowanie sprawy na drodze polubownej lub sądowej,
• pisemne opinie prawne,
• profesjonalne raporty handlowe.

Porady i pomoc prawną świadczą sprawdzone kancelarie prawne współpracujące z ubezpieczycielem. Przedsiębiorca uzyska poradę w zakresie niewypłacalnych kontrahentów i możliwości wyegzekwowania przysługujących od nich należności, także w razie upadłości dłużnika. Ubezpieczenie to gwarantuje również zabezpieczenie przed niestabilnymi finansowo potencjalnymi partnerami, poprzez specjalistyczne raporty handlowe weryfikujące kondycję finansową kontrahentów, ich wiarygodność, a także pozycję na rynku.

Polubowna windykacja
Przedsiębiorca może liczyć na przeprowadzenie polubownej windykacji wierzytelności poprzez negocjacje z dłużnikiem w formie telefonicznej, monitów czy przedsądowych wezwań do zapłaty. Natomiast ubezpieczenie na etapie sądowym zawiera poniesione przez ubezpieczyciela koszty związane z sądowym dochodzeniem należności, koszty sporządzenia pozwu, wskazanie czy polecenie komornika, a w przypadku bardziej skomplikowanego i dłużej trwającego postępowania sądowego także zniżkę na usługi współpracującej z ubezpieczycielem kancelarii prawnej.
Powyższe ubezpieczenie korzystne jest przede wszystkim dla małych firm, których nie stać na własny dział prawny. Obawa przed kosztami dochodzenia należności, brak wiedzy prawnej powoduje obawę przed podjęciem postępowania sądowego i dochodzeniem swoich praw. Posiadanie takiej polisy może zapewnić firmie utrzymanie stabilnej pozycji na rynku poprzez odzyskiwanie od kontrahentów wymagalnych należności. Zaletą ubezpieczenia ochrony prawnej w zakresie windykacji jest przede wszystkim wsparcie doświadczonych specjalistów zapewniających pomoc w trudnych dla firmy sytuacjach.

Agata Pytlarz
Pretorius

Dodaj komentarz

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.