Ubezpieczenie na ferie

Styczeń i luty to czas ferii. Tym, którzy sami lub z rodzinami wybierają się na zimowy wypoczynek, przypominamy o możliwości ubezpieczenia turystycznego.

Każdy uczeń zazwyczaj objęty jest ubezpieczeniem szkolnym, tzw. NNW szkolnym. To rodzaj uproszczonego pakietu na wypadek urazów, trwałych uszczerbków na zdrowiu czy śmierci. Przed wyjazdem należy sprawdzić zakres pakietu, czy dziecko jest chronione również poza szkołą i jaka jest wysokość świadczeń. Należy pamiętać, iż ubezpieczenie chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków, zatem może nie być wystarczające w przypadku aktywnego wypoczynku.

Karta EKUZ

Wiele osób przed wyjazdem zagranicznym wyrabia Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUZ. Wyrobienie takiej karty jest bezpłatne i zapewnia podstawową opiekę zdrowotną w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), czyli Islandii, Norwegii, Liechtensteinu oraz Szwajcarii. EKUZ uprawnia jedynie do uzyskania wyłącznie niezbędnych świadczeń zdrowotnych uzależnionych od państwa, w którym będziemy spędzać urlop, na warunkach przez nie określonych. Może więc dojść do sytuacji, w której trzeba będzie dopłacić do części refundowanej. Zakres bezpłatnych usług w ramach karty EKUZ każdy kraj określa samodzielnie. O tym, czy dane świadczenie w konkretnym przypadku jest niezbędne, decyduje lekarz, biorąc pod uwagę jego charakter oraz czas pobytu posiadacza karty. Należy pamiętać, że pracownicy zagranicznych placówek zdrowotnych nie będą weryfikować, czy należymy do NFZ, dlatego niezbędne jest okazanie karty EKUZ. Wtedy każde zdarzenie w postaci nagłej choroby, wypadku czy kontuzji zostanie rozliczone na preferencyjnych warunkach. Niestety, nie oznacza to, że opieka lekarska zawsze będzie bezpłatna. Osoba poszkodowana zostanie rozliczona w taki sam sposób jak obywatel kraju, w którym przebywa.

Dodatkowe ubezpieczenie

Dlatego warto zastanowić się nad dodatkowym ubezpieczeniem turystycznym. Wartość ubezpieczenia należy dobrać proporcjonalnie do miejsca planowanego urlopu, biorąc pod uwagę, iż w niektórych krajach leczenie jest bardzo drogie, więc warto wybrać większą kwotę. Wykupując polisę na najwyższą kwotę zagwarantujemy sobie, za stosunkowo niewiele wyższą składkę, korzystniejszą ochronę podczas ferii. Trzeba pamiętać, aby w jego zakresie znalazło się leczenie szpitalne i ambulatoryjne, transport do placówki medycznej czy wydatki na leki. Dobrym rozwiązaniem jest także wybranie OC – mogą przytrafić nam się wypadki, np. na stoku narciarskim poprzez uszkodzenie innej osoby lub zniszczenie jej sprzętu. W takiej sytuacji koszty pokrywa ubezpieczyciel do wysokości wskazanej w umowie. Ubezpieczenie narciarskie często obejmuje tylko zwrot kosztów leczenia, gdy korzystamy z wyznaczonych szlaków na stokach. Natomiast w razie wypadku na nieoznaczonej trasie, ubezpieczyciel może nie zwrócić kosztów. Przed wybraniem się na urlop warto dokładnie sprawdzić, jak wygląda opieka medyczna w kraju pobytu, zastanowić się, jak planujemy spędzić czas wolny i z jakich atrakcji będziemy korzystać, aby najkorzystniej wybrać dodatkowe zabezpieczenie dla nas i naszej rodziny.

Warto wiedzieć

EKUZ uprawnia jedynie do uzyskania wyłącznie niezbędnych świadczeń zdrowotnych uzależnionych od państwa, w którym będziemy spędzać urlop, na warunkach przez nie określonych.

Agata Antoniak
Specjalista ds. prawnych
Pretorius Sp. z o.o.

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.