Odszkodowanie za lot

W okresie wakacyjnym coraz więcej osób wybiera się na urlop, podróżując samolotem. Zdarza się jednak, że lot jest opóźniony albo, co gorsza, odwołany. Kiedy możemy ubiegać o odszkodowanie od linii lotniczych i biur podróży?

Prawo do opieki i pieniądze

W przypadku podróżowania po krajach Unii Europejskiej bądź rozpoczęcia podróży w kraju trzecim, a wylądowania w Unii, sytuacje takie uregulowane zostały w przepisach unijnych. I tak, gdy przewoźnik ma uzasadnione powody do uznania, iż lot będzie opóźniony o

  • dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1500 kilometrów,
  • trzy lub więcej godzin dotyczących wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów pomiędzy 1 500 a 3 500 kilometrów,
  • cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów niż określone powyżej,

pasażerom przysługuje tzw. prawo do opieki poprzez otrzymanie bezpłatnych posiłków i napojów w ilościach odpowiednich do czasu oczekiwania. Natomiast, gdy czas odlotu nastąpi co najmniej dzień po terminie, wtedy przewoźnik winien zapewnić zakwaterowanie w hotelu, a także transport pomiędzy lotniskiem a miejscem noclegu. W przypadku dotarcia do miejsca docelowego z ponad 3-godzinnym opóźnieniem, a także w razie odwołania lotu, pasażerom przysługuje odszkodowanie w wysokości:

  • 250 € dla lotów do 1500 km,
  • 400 € dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów od 1 500 do 3 500 kilometrów,
  • 600 € dla wszystkich innych lotów niż te określone powyżej, tj. o długości powyżej 3 500 km.

Jeżeli pasażerom zaoferowano alternatywny lot, gdzie czas dotarcia do miejsca docelowego nie różni się od pierwotnie zakładanego, przewoźnik może pomniejszyć odszkodowanie i wypłacić sumę o połowę mniejszą. Pasażer ma również możliwość żądania zwrotu kosztów biletów lotniczych w ciągu 7 dni, za całość bądź część podróży, która nie doszła do skutku, ale i takiej, która już się odbyła, lecz okazała się bezcelowa.

Należy pamiętać, że odszkodowanie nie będzie przysługiwało, gdy przewoźnik wykaże, iż opóźnienie nastąpiło z uwagi na zaistnienie nadzwyczajnych okoliczności i z przyczyn od niego niezależnych. Również wtedy, gdy osoba podróżująca zostanie poinformowana o odwołaniu lotu co najmniej dwa tygodnie przed planowanym czasem.

Odszkodowanie od biura

W przypadku podróży zorganizowanej przez biuro podróży, turysta może dochodzić od niego odszkodowania, a także zadośćuczynienia za zmarnowany urlop. Często po dotarciu na miejsce okazuje się, że warunki znacznie odbiegają od tych oferowanych przez biuro. W takiej sytuacji należy wystąpić do biura podróży z roszczeniem finansowym za niezapewnienie warunków prawidłowych i zgodnych z zawartą umową oraz utratę przyjemności z wypoczynku. Reklamację należy złożyć jak najszybciej, już w trakcie trwania wyjazdu, wskazując dokładnie uchybienia. Warto załączyć dowód w postaci zdjęć bądź nagrań ukazujących nieprawidłowości, a także powołać świadków. Biuro podróży ma 30 dni na pisemne ustosunkowanie się, a gdy tego nie uczyni, uważa się, że uznało roszczenie za uzasadnione.

Agata Antoniak
Pracownik ds. prawnych
Pretorius

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.