Windykacja = ratunek

Windykator to nie komornik

Wokół tematu windykacji narosło wiele mitów. Niewielu z nas jednak wie, że firma windykacyjna może okazać się jedynym ratunkiem w sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z własnym zadłużeniem.

Na szczęście stale powiększa się świadomość dłużników, którzy zaczynają sobie zdawać sprawę z konsekwencji swoich działań i dobrowolnie nawiązują kontakt w firmą windykacyjną, która działa w imieniu wierzyciela. Jeżeli nastawienie dłużnika do tematu zadłużenia jest właściwe, dzięki pomocy oraz profesjonalizmowi pracownika windykacji, zadłużenie może być spłacone pomyślnie z korzyścią zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela.

Można na raty
Musimy pamiętać, że windykator wbrew panującemu wyobrażeniu, nie ma prawnych narzędzi do pobierania środków z konta bankowego dłużnika, a tym bardziej zajmowania jakichkolwiek przedmiotów będących w jego posiadaniu. Przymusową egzekucją długów zajmuje się bowiem komornik i to on zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego jest umocowany do korzystania z środków przymusu prawnego. Rzeczywiście może rzeczywiście zająć majątek dłużnika bez jego zgody, wchodząc na jego konto lub licytując jego mienie. Windykator ma natomiast za zadanie sprawić, aby interwencja komornika nie była konieczna i rozwiązanie problemu odbyło się na drodze polubownej. Pomaga znaleźć dłużnikowi ugodowy sposób na spłatę długów bez konieczności wszczynania postępowania sądowego. Skierowanie sprawy do sądu i komornika to ostateczność, którą windykatorzy stosują tylko wtedy, gdy ze strony dłużnika nie ma żadnej woli współpracy i chęci znalezienia porozumienia z wierzycielem.

Trzeba mieć na uwadze, że firma windykacyjna ma wiele możliwość dopasowania częstotliwości i wysokości spłacanych rat do aktualnych możliwości finansowych dłużnika. Przejmuje dług ze świadomością, że dłużnik ma trudność z jego spłatą, jest więc nastawiona na poszukiwanie rozwiązań na tyle dogodnych dla dłużnika, aby z czasem należności zostały uregulowane, a wierzyciel zaspokojony. Co ważne, za takie polubowne działania firma windykacyjna nie obciąża dłużników dodatkowymi opłatami.

Przedawniony dług nie znika
Wbrew przekonaniu większości, przedawniony dług nie znika, a wierzyciel lub reprezentująca go firma windykacyjna ma pełne prawo w dalszym ciągu domagać się jego spłaty. Zasadnicza różnica polega na tym, że nie pomagają mu już w tym organy państwa, takie jak sądy i komornicy (a na nie może liczyć przed upływem terminu przedawnienia).
Wierzyciel ma prawo wpisać dłużnika, jako nierzetelnego płatnika, do rejestru dłużników prowadzonego przez Biura Informacji Gospodarczej. Będzie to dla dłużnika dużym utrudnieniem, bowiem zarówno z przedawnionym, jak i nieprzedawnionym długiem może on trafić na listy dłużników. To spowoduje kolejne trudności, chociażby z powzięciem kredytu czy też z zakupem na raty. Zamiast więc unikać kontaktów, mylnie licząc na darowanie długu, znacznie lepiej jest spróbować zawrzeć porozumienie i rozłożyć zadłużenie na raty, aby obie strony były usatysfakcjonowane.

W związku z sytuacją gospodarczą w naszym kraju i rosnącym zadłużeniem, na polskim rynku można zaobserwować szybki wzrost powstających, profesjonalnych firm windykacyjnych. Z ich usług zaczyna korzystać coraz więcej przedsiębiorców, którzy nie są w stanie w terminie uzyskać zapłaty za wykonane usługi. Co więcej, pokusa dostania szybkiego i łatwego kredytu jest często silniejsza od zdrowego rozsądku i możliwości zarobkowych osoby ubiegającej się o pożyczkę. Dlatego warto pamiętać, aby przed zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania, zastanowić się kilka razy, czy będziemy w stanie w terminie spełnić dane świadczenie.

KLAUDIA RUDZIŃSKA
Pracownik ds. prawnych
Pretorius Sp. z o.o.

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.