Do urzędu przez Internet

Coraz więcej urzędowych spraw można załatwić bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem Internetu. To duża oszczędność czasu, a często i nerwów.

Profil zaufany B

Bez osobistego stawiennictwa możemy załatwić również wiele spraw w USC, US czy ZUS – potrzebny nam jedynie komputer z dostępem do Internetu. To wszystko jest możliwe dzięki Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, czyli ePUAP. To bezpłatna platforma umożliwiająca kontakt z różnymi urzędami. Jednak żeby móc z niej skorzystać, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, który potwierdza naszą tożsamość w Internecie. W celu jego otrzymania należy zarejestrować się na stronie www.epuap. gov.pl, wypełnić wniosek o założenie profilu, a następnie potwierdzić swoje dane w dowolnym punkcie potwierdzającym (bank, urząd). Lista spraw, które można załatwić za pomocą platformy ePUAP, jest długa. Do najpopularniejszych należą: uzyskiwanie odpisów aktów stanu cywilnego, składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego, rozliczanie podatków, rejestrowanie urodzeń, uzyskanie czy wymiana prawa jazdy, zarejestrowanie pojazdu, sprawdzanie punktów karnych, pobranie zaświadczenia o niekaralności.

Posiadanie profilu zaufanego przez przedsiębiorców daje im możliwość skorzystania z wielu udostępnionych przez administrację państwową usług internetowych. Umożliwia on chociażby dostęp i korzystanie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), dzięki której możliwe jest założenie firmy online, a także rejestrowanie i zawieszanie działalności gospodarczej czy zgłaszanie aktualizacji, dotyczących np. zakresu prowadzonej działalności lub formy opodatkowania.

Koncesje, zezwolenia, dofinansowanie

Ponadto, poprzez wykorzystanie profilu zaufanego na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), możliwe jest składanie wniosków i deklaracji ZUS oraz uzyskanie dostępu do aktualnych informacji dotyczących ubezpieczenia. ePUAP daje przedsiębiorcom także możliwość składania dokumentacji i wysyłania wniosków do organów administracji publicznej i urzędów związanych z koncesjami, zezwoleniami czy dofinansowaniem z Unii Europejskiej.

Kolejną platformą, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy, są e-Deklaracje. Dzięki niej możliwe jest rozliczenie się z fiskusem w ramach PIT i VAT. Trzeba jednak pamiętać, że informacje podatkowe złożone elektronicznie nie mogą zostać podpisane profilem zaufanym ani przesłane za pośrednictwem ePUAP, gdyż w celu ich weryfikacji konieczne jest podanie danych identyfikacyjnych oraz np. kwoty przychodu z poprzedniego zeznania.

Następnym krokiem mającym przyśpieszyć i ułatwić załatwianie codziennych spraw ma być wprowadzenie mID i mDokumentów, co pozwalałoby na użycie telefonu komórkowego zamiast zwykłych dokumentów.

Ewelina Bilkiewicz
Pracownik ds. prawnych
Pretorius

Nota prawna

Treści zawarte na stronie internetowej Pretorius sp. z o.o. – pretorius.pl (dalej: strona internetowa) mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Pretorius sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z użycia strony internetowej lub będących w związku z stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na stronie internetowej, a także w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Pretorius sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Pretorius sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej.

Nazwa i znak Pretorius jest znakiem towarowym chronionym prawami autorskimi i prawami wynikającymi z rejestracji znaku towarowego.