Raporty wiarygodności biznesowej i finansowej wskazanych kontrahentów


Prowadzimy czynności sprawdzające i wywiadowcze polegające na ocenie wiarygodności gospodarczej przedsiębiorców, obecnych i potencjalnych partnerów handlowych naszych Klientów.

Nasze działania polegają na pozyskiwaniu, gromadzeniu i analizowaniu informacji potrzebnych do oceny ryzyka związanego ze współpracą gospodarczą lub podjęciu decyzji np. o udzieleniu lub podwyższeniu kredytu kupieckiego.

W ramach czynności sprawdzających i wywiadowczych dokonujemy ustaleń sytuacji finansowo-materialnej przedsiębiorcy. W tym zakresie korzystamy z danych ogólnodostępnych oraz informacji pozwalających ocenić stan majątkowy, źródła finansowania podmiotu, w szczególności ustalimy lub potwierdzimy dane ewidencyjne (dane osobowe i adresowe), faktyczne lub fikcyjne prowadzenie działalności gospodarczej połączone z wizytacją siedzib i miejsc jej prowadzenia, dokonamy wywiadu właścicielskiego i zarządczego przedsiębiorstwem, sprawdzimy terminowość regulowania zobowiązań, uwidocznimy generowane obroty, dokonamy analizy danych finansowych, ukażemy perspektywę rozwoju biznesowego przedstawiając propozycje możliwych zabezpieczeń transakcji lub współpracy gospodarczej. Wyniki z wykonanego zlecenia przedstawiamy w formie pisemnego raportu.

W marcu 2007 roku Kapituła nagrody Medal Europejski: Business Centre Club i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przyznała spółce Pretorius wyróżnienie - Medal Europejski 2007 za usługę "Raporty wiarygodności biznesowej".

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów

Pretorius - Kalkulator

Sprawdź czy nie tracisz każdego dnia

Należymy do organizacji:Etyka w windykacji

  kliknij, aby zobaczyć

Strona główna | Bezpieczne finanse | Licytacje | O firmie | Kariera | Kontakt