Usługi detektywistyczne

Świadczymy usługi detektywistyczne. Podstawą prawną tej działalności jest wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych pod numerem RD-38/2006 prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Posiadamy polisę ubezpieczeniową OC (TUiR WARTA nr polisy 903003190757) i przyjmujemy pełną odpowiedzialność za wykonywane przez nas czynności.

Zakres usług detektywistycznych jest bardzo szeroki. Każde zlecenie, z uwagi na jego specyfikę (w tym rodzaj i zakres zlecanych zadań), traktujemy indywidualnie, a przed przyjęciem do realizacji przeprowadzamy wstępną analizę możliwości jego wykonania, terminu oraz kosztów.

Wykonując zlecenie wykorzystujemy posiadaną wiedzę i doświadczenie, nabytą znajomość technik i taktyk pozyskiwania informacji, ujawniania śladów i dowodów, wykorzystania oficjalnych i ukrytych źródeł informacji. Jesteśmy w stanie zweryfikować posiadane informacje, oraz skorzystać ze źródeł dostępnych tylko dla prywatnych detektywów.

 

W ramach usług detektywistycznych wykonujemy zlecenia na rzecz podmiotów występujących w stosunkach cywilnoprawnych lub gospodarczych w sprawach o charakterze osobistym i majątkowym, a w szczególności:

  • wywiady gospodarcze przedsiębiorców pozwalające ocenić m.in. stan majątkowy, źródła finansowania, kondycję finansową i wiarygodność sprawdzanego podmiotu jako partnera w stosunkach gospodarczych, w tym badanie aktualnej sytuacji prawnej, finansowej i majątkowej oraz wczesne rozpoznawanie niewypłacalności,
  • wywiady majątkowe nakierowane na ustalanie stanu majątkowego dłużników dla potrzeb postępowań sądowo-komorniczych,
  • wywiady środowiskowe polegające na obserwacji osób fizycznych i prawnych (w tym zachowań, trybu życia, funkcjonowania, prowadzonej działalności) oraz mienia, z dokumentowaniem ujawnionych informacji i dowodów,
  • wywiady pracownicze polegające na identyfikacji osób, wyszukaniu i sprawdzeniu informacji na temat pracowników oraz osób ubiegających się o przyjęcie do pracy oraz analizowaniu przeszłości zawodowej,
  • poszukiwania osób zaginionych i ukrywających się (np. dłużnicy uchylający się od spłaty zobowiązań pieniężnych), ustalanie informacji o osobie (np. miejscu pobytu, zameldowania, pracy) oraz mienia (np. ukryty majątek, przedmioty, pojazdy itp.),
  • poszukiwanie i zbieranie informacji na potrzeby własne przedsiębiorców i osób prywatnych w celu ewentualnego wykorzystania w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych, rodzinnych.

 

Zakresu cenowego usługi detektywistycznej nie określamy z "góry". Wysokość naszego wynagrodzenia jest wynikiem analizy pojedynczego zlecenia, jego charakteru i zakresu, wysokości planowanych kosztów jego wykonania. Każda sprawa ma indywidualne cechy, które determinują rodzaj i wielkość nakładu pracy na jej realizację oraz potrzeby naszego Klienta, który również decyduje o wysokości nakładów jakie jest gotów ponieść, aby zdobyć dowód, uzyskać informację, odnaleźć osobę lub rzecz czy rozwiązać problem.

 

W zależności od charakteru i zakresu zlecenia koszt wykonania usługi określany jest według:

  • stawki godzinowej - wynagrodzenie za godzinę pracy detektywa,
  • stawki dziennej - wynagrodzenie za dzień pracy detektywa,
  • stawki ryczałtowej - wynagrodzenie pracy detektywa, bez względu na czas w jakich usługa zostanie wykonana.

 

Gwarantujemy zachowanie tajemnicy, anonimowość, terminowość wykonania zlecenia.

Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje na temat usługi detektywistycznej, prosimy o przesłanie zapytania na adres detektyw@pretorius.pl.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów

Pretorius - Kalkulator

Sprawdź czy nie tracisz każdego dnia

Należymy do organizacji:Etyka w windykacji

  kliknij, aby zobaczyć

Strona główna | Bezpieczne finanse | Licytacje | O firmie | Kariera | Kontakt