Szkolenia windykacyjne

Oferujemy szkolenia windykacyjne, obejmujące wykłady teoretyczne, ćwiczenia i warsztaty tematyczne. Oferta szkoleń obejmuje wszystkie zagadnienia dotyczące windykacji, związane z prewencją windykacyjną (zasady prowadzenia bezpiecznych transakcji handlowych i zapobieganie stratom wynikających ze współpracy gospodarczej), dochodzeniem należności na drodze polubownej oraz w ramach przymusu prawnego (postępowanie sądowe i egzekucyjne). Zakres szkoleń może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Szczegóły dotyczące miejsca, czasu, zakresu i kosztów szkoleń uzgadniane są indywidualnie.

Proponowana tematyka szkoleń obejmuje poza zagadnieniami prawnymi i ekonomicznymi, aspekty psychologiczne z zakresu windykacji należności, w szczególności jak postępować z niesolidnym dłużnikiem i doprowadzić do skutecznego odzyskania wierzytelności.

 

Szkolenia obejmują m.in. następująca tematykę:

  • Windykacja należności - aspekty prawne.
  • Skuteczna windykacja należności - windykacja własna i windykacja przez agencje windykacyjne.
  • Jak ocenić wiarygodność ekonomiczną kontrahenta?
  • Formy zabezpieczenia zobowiązań w obrocie gospodarczym (weksel, hipoteka, poręczenie, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie).
  • Wykorzystanie weksla do zabezpieczenia transakcji handlowych i zapłaty należności.
  • Kontakt z dłużnikiem i jego specyfika (negocjacje windykacyjne).

 

Korzyści dla Klienta:

  • Zdobycie teoretycznej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu windykacji, procedur prawnych związanych z dochodzeniem roszczeń, oceny wiarygodności kontrahenta.
  • Zapoznanie się ze skutecznymi metodami windykacyjnymi w ramach wewnętrznej obsługi wierzytelności (wewnątrzfirmowy dział windykacji), sposobem wyboru i kontrolą działalności agencji windykacyjnych działających na zlecenie.
  • Nabycie umiejętności właściwego wykorzystania prawnych form zabezpieczeń zobowiązań wynikających z transakcji handlowych oraz poznanie praktycznych rozwiązań stosowanych w wybranych podmiotach gospodarczych.
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów pracy windykacyjnej, poznanie "gier" dłużnika wykorzystywanych dla uniknięcia odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów

Pretorius - Kalkulator

Sprawdź czy nie tracisz każdego dnia

Należymy do organizacji:Etyka w windykacji

  kliknij, aby zobaczyć

Strona główna | Bezpieczne finanse | Licytacje | O firmie | Kariera | Kontakt