Prewencja windykacyjna 

Pieczęć prewencyjna
To narzędzie windykacyjne pozwala na dyscyplinowanie kontrahentów do regulowania terminie zapłaty należności oraz wskazuje sankcje za opóźnienia w płatnościach. Odbicie pieczątki na dokumentach potwierdzających wierzytelności lub stanowiących wezwania do zapłaty ostrzega kontrahentów Klienta, że w przypadku zwłoki w zapłacie należności zlecenie jej odzyskania zostanie skierowane do firmy windykacyjnej.Monitoring bieżących należności
W ramach usług proponowanych przez naszą firmę oferujemy możliwość monitoringu należności przed upływem terminu płatności. Podstawowym środkiem działania w takiej sytuacji jest kontakt telefoniczny z kontrahentem, którego celem jest przypomnienie o zbliżającym się terminie zapłaty należności oraz uzyskanie informacji czy zapłata zostanie dokonana terminowo. Podjęcie tego typu działań pozwala na zmniejszenie zatorów płatniczych naszego Zleceniodawcy. W przypadku odmowy dokonania zapłaty ustalamy przyczyny opóźnienia płatności oraz ostateczny termin i sposób dokonania wpłaty.

Procedury prewencyjne
W ramach szeroko pojętego procesu windykacyjnego przygotowujemy projekty planów usługi windykacyjnej dla Klienta przy uwzględnieniu specyfiki jego wierzytelności, stopnia przeterminowania, statusu spraw i kwot należności wraz z propozycją wprowadzenia instrukcji prowindykacyjnej. Celem instrukcji jest działanie prewencyjne, czyli zdyscyplinowanie kontrahentów Klienta w zakresie terminowości zapłat oraz zabezpieczenie interesów Klienta, aby powstałe zaległości można było sprawnie i szybko wyegzekwować w drodze polubownej. 

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów

Pretorius - Kalkulator

Sprawdź czy nie tracisz każdego dnia

Należymy do organizacji:Etyka w windykacji

  kliknij, aby zobaczyć

Strona główna | Bezpieczne finanse | Licytacje | O firmie | Kariera | Kontakt