Zasady Dobrych Praktyk KPF uznane przez nadzór 
(2009-09-04) Eurobankier.pl

wróć do listy artykułów
Zasady Dobrych Praktyk KPF zostały oficjalnie umieszczone na liści kodeksów etycznych akceptowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jest to kolejny dowód na to, że etyka jest istotnym elementem w prowadzeniu dialogu pomiędzy interesariuszami rynku usług finansowych.


Zasady Dobrych Praktyk KPF funkcjonują od ponad 4 lat. Poszczególne księgi tego dokumentu odnoszą się do działalności określonych branż reprezentowanych przez KPF i stanowią doskonały przykład samoregulacji uczestników rynku finansowego. Ich funkcjonowanie przyczyniło się m.in. do podniesienia rangi rynku pośrednictwa finansowego i zbudowania jego wizerunku jako równoprawnej części rynku usług finansowych, czy do uporządkowania metod stosowanych w praktyce rynkowej przez firmy zarządzające wierzytelnościami masowymi, zarówno przez wierzycieli pierwotnych, jak i wtórnych. Co ważne, Zasady stanowią podstawę systemu, który umożliwia konsumentom wpływanie na sposób funkcjonowania instytucji finansowych. Każdy, kto ma zastrzeżenia do sposobu działania firmy deklarującej stosowanie się do zasad może je zgłosić do Komisji Etyki działającej przy KPF. Dotychczasowe rozstrzygnięcia wypracowane przez ten samorządowy organ niejednokrotnie wpływały na zmianę sposobu podstępowania firm w określonych przypadkach, a z czasem stawały się standardem postępowania wszystkich członków KPF z określonej branży. „Opinie, które zbieramy wśród naszych partnerów potwierdzają, że nasi Członkowie podpisując się pod deklaracją przestrzegania Zasad biorą na siebie zobowiązanie, które faktycznie realizują. Dzięki temu podnosi się poziom usług świadczonych na polskim rynku consumer finance. Uznanie Zasad KPF przez nadzorcę rynkowego jest silnym argumentem potwierdzającym, że kierunek, który obraliśmy jest słuszny.” stwierdza Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.


Komisja Etyki składa się z przedstawicieli firm będących członkami KPF. Jej członkowie są wybierani przez Walne Zebranie KPF na dwuletnią kadencję. Ostatnie wybory miały miejsce w czerwcu tego roku. Komisja w nowym składzie spotkała się po raz pierwszy pod koniec lipca. Jej członkowie wybrali spośród siebie Przewodniczącego, którym po raz drugi z rzędu została pani mecenas Małgorzata Niewiarowska, na co dzień Wiceprezes bydgoskiej firmy EGB Investmensts S.A. Oprócz niej w Prezydium Komisji zasiadają jeszcze pan Maciej Kostkowski, Członek Zarządu Santander Consumer Bank S.A. oraz mecenas Alicja Kopeć z Provident Polska S.A. . „Dzięki przewodniczeniu pracom Komisji Etyki KPF mogę przyczynić się do podniesienia standardów obowiązujących na polskim rynku usług finansowych. Myślę, że w dzisiejszych trudnych czasach firmy działające etycznie mają szansę na zdobycie przewagi nad konkurentami. Ponadto ciągle musimy działać na rzecz poprawy poziomu zaufania, jakim darzą nas konsumenci” – podkreśla pani Niewiarowska.


Istotnym elementem funkcjonowania Programu Etycznego KPF, którego elementem są Zasady Dobrych Praktyk, jest weryfikacja zgodności praktyk biznesowych ze standardami, które one wyznaczają. Narzędziem służącym do realizacji tego zadania są etyczne audyty wewnętrzne przeprowadzane przez członków KPF. Nad prawidłowością przebiegu tego procesu czuwać będzie Grupa Robocza ds. Etycznego Audytu Wewnętrznego, w której skład wchodzą Magdalena Dworakowska, Elżbieta Rucińska, Edyta Szymczak, Grzegorz Kusy, Krzysztof Sołkiewicz.


Komisja Etyki będzie kontynuowała współpracę ze instytucjami i organizacjami reprezentującymi interesy konsumentów. Dzięki temu będzie m.in. działała na rzecz podniesienia poziomu świadomości finansowej konsumentów. Opinie partnerów społecznych będą służyły aktualizowaniu Zasad Dobrych Praktyk po to, aby odpowiadały one aktualnym wymaganiom rynku i jego uczestników.


Pełny skład Komisji Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce:


1. Małgorzata Niewiarowska – EGB Investments S.A.

2. Maciej Kostkowski– Santander Consumer Bank S.A.

3. Alicja Kopeć - Provident Polska S.A.

4. Grzegorz Kusy– BENEFIA TUnŻ S.A.

5. Andrzej Mańkowski– AVS Poland Sp. z o.o.

6. Vladimir Michniewicz– Profi Credit Poland Sp. z o.o.

7. Piotr Przedlacki - Fines Sp. z o.o.

8. Tomasz Ostrowski– KRUK S.A.

9. Elżbieta Rucińska– ŻAGIEL S.A.

10. Krzysztof Sołkiewicz– PRETORIUS Sp. z o.o.

11. Edyta Szymczak– ERIF BIG S.A.

12. Tomczak Tomasz – Intrum Justitia Sp. z o.o.

13. Magdalena Dworakowska - BEST S.A.
wróć do listy artykułów
wróć na stronę główną

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów

Pretorius - Kalkulator

Sprawdź czy nie tracisz każdego dnia

Należymy do organizacji:

Strona główna | Bezpieczne finanse | Licytacje | O firmie | Kariera | Kontakt