Bezpieczne finanse bez tajemnic 
(2009-09-09) Fakty Magazyn gospodarczy

wróć do listy artykułów
W obliczu rynkowych zawirowań i niepewnej sytuacji wywołanej kryzysem szczególnie cenną wartością jest stabilizacja. To właśnie współpraca z firmą Pretorius zapewnia gwarancję stabilizacji finansowej biznesu.Firma Pretorius Sp. z o.o. w swoich działaniach stawia sobie za cel poprawę dyscypliny płatności w Polsce. Profesjonalizm i doświadczenie zespołu kieleckiej spółki zapewnia bezpieczeństwo finansowe kontrahentom na terenie całego kraju, przy jednoczesnym kreowaniu standardów dobrych praktyk biznesowych.Szeroki zakres usług świadczonych na najwyższym poziomie

Windykacja należności oraz obrót wierzytelnościami stanowią główny przedmiot działalności firmy. W skład świadczonych na najwyższym poziomie usług windykacyjnych wchodzą windykacja polubowna, sądowa, posądowa oraz pokomornicza. Ponad to firma Pretorius oferuje kompleksową usługę pośredniczenia w sprzedaży wierzytelności, a także ich zakupu. Jest to szczególnie pomocne dla osób i firm, które chcą uniknąć czasochłonnych procedur sądowych i egzekucyjnych oraz sprzedać wierzytelności lub nabyć je w celu skompensowania swoich zobowiązań. Oferta firmy koncentruje się również na konsultingu finansowym i prawnym. Świadcząc usługi doradcze, Pretorius jako priorytet traktuje bezpieczeństwo finansowe klienta. Temu celowi podporządkowany jest zindywidualizowany proces zarządzania wierzytelnościami oraz proponowany przedsiębiorstwom pakiet usług „gwarancja zapłaty”, obejmujący audyt dokumentacji przedsiębiorstwa, raporty wiarygodności biznesowej i finansowej wskazanych kontrahentów, monitoring należności, oraz szkolenia z zakresu prawa i technik negocjacji, dotyczące windykacji należności. W ramach działalności spółka oferuje również usługi detektywistyczne w obrębie rynku B2B, licencjonowane przez MSWiA oraz wywiad gospodarczy.Pewnie i fachowo

Profesjonalny zespół pracowników i współpracowników spółki, w połączeniu ze specjalistycznym zapleczem teleinformatycznym oraz nabytą w ciągu lat pracy wiedzą finansową i prawną, pozwala sprostać indywidualnym potrzebom zleceniodawców. Ścisły kontakt z klientem, począwszy od spotkań określających priorytety podjętej współpracy, umożliwia precyzyjną realizację usługi, stosownie do - nawet niestandardowych - oczekiwań klienta. Pilotażowa, trzymiesięczna umowa wstępna pozwala na dokonanie precyzyjnej analizy potrzeb klienta jeszcze przed pełnym wdrożeniem konkretnej oferty lub całego procesu „Bezpieczne finanse”.

Atutem realizowanych przez Pretorius zleceń jest - dzięki zachowaniu absolutnej tajemnicy handlowej klienta oraz przechowywaniu bazy spraw przekazanych do windykacji na specjalnie zabezpieczonym serwerze - bezpieczeństwo informacji. Najwyższy poziom usług wyznacza również terminowość i stały monitoring przebiegu realizowanej usługi.


Zaangażowanie procentuje

Firma, będąca częścią Grupy Kapitałowej Kolporter, należy do takich znaczących organizacji, jak Business Centre Club, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF). Dotychczasowa obecność na rynku zaowocowała nagrodami, plasującymi spółkę wśród wiodących firm w tej branży. W 2005 roku kapituła nagrody Liderzy Regionu przyznała firmie Pretorius statuetkę w kategorii finanse dla najlepszych podmiotów gospodarczych w świętokrzyskiem, doceniając jej zaangażowanie w promowaniu regionu w kraju i zagranicą oraz wkład w ekonomiczny sukces województwa. 2007 i 2008 rok przyniosły firmie Medal Europejski za usługi: „Raporty wiarygodności biznesowej” oraz „Konsulting finansowo-prawny w zarządzaniu należnościami”. Ostatnim sukcesem firmy jest certyfikat rzetelności „Solidna Firma 2008”, potwierdzający wiarygodność firmy jako rzetelnego płatnika i godnego zaufania przedsiębiorstwa. Angażując się w rozwój wiedzy branżowej oraz dążąc do podniesienia jakości oferowanych usług, Pretorius zlecił Agencji Badania Rynku Inquiry Sp. z o.o. w Warszawie przeprowadzenie badań marketingowych z zakresu kultury i standardów płatności w sektorze przedsiębiorstw, co pozwoliło poznać opinie badanych na temat ich własnych metod windykacyjnych, jak również oczekiwań wobec firmy windykacyjnej i warunków współpracy. Analiza zebranych informacji posłużyła do utworzenia pierwszego w Polsce opracowania z zakresu postaw i zachowań przedsiębiorców wobec należności przeterminowanych.
wróć do listy artykułów
wróć na stronę główną

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów

Pretorius - Kalkulator

Sprawdź czy nie tracisz każdego dnia

Należymy do organizacji:

Strona główna | Bezpieczne finanse | Licytacje | O firmie | Kariera | Kontakt