Oblicza windykacji 
(2007-06-01) Gazeta Bankowa

wróć do listy artykułów

Problemy z terminowym ściąganiem należności są powszechne, a mimo to zaledwie 5 proc. przedsiębiorstw w Polsce decyduje się na całkowite zlecenie obsługi należności wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.Firma Pretorius, zajmująca się windykacją długów sektora B2B, zleciła wyspecjalizowanej agencji Inquiry przeprowadzenie badania rynku zarządzania należnościami i korzystania z usług windykacyjnych. Objęto nimi tylko 200 polskich przedsiębiorstw, co z uwagi na liczbę działających podmiotów gospodarczych stanowi stosunkowo nieznaczny odsetek rynku, ale z drugiej strony jest to pierwsze tak poważne opracowanie dotyczące postaw i zachowań przedsiębiorców wobec ściągania należności.


ZŁE DOŚWIADCZENIA

Wydawałoby się, że wobec powszechnych trudności z odzyskiwaniem długów, do firm windykacyjnych ustawiać się powinny kolejki chętnych klientów. Dlaczego tak nie jest?

- Z badania przeprowadzonego przez Inquiry wynika, że wiele firm windykacyjnych zapracowało nie tylko na własną negatywną opinię, ale także na wizerunek całej branży. Złe doświadczenia w korzystaniu z ich usług dotyczyły różnorodnych spraw - były to wysokie koszty, pobieranie opłat manipulacyjnych, nieefektywne szukanie dłużnika, brak zaangażowania i nieskuteczne ściąganie płatności, wreszcie brak informacji dla zleceniodawcy o podejmowanych działaniach - dowodzi Rafał Szcześniak, prezes Pretoriusa.

Równocześnie omawiane badanie wskazuje, że obawy dotyczące możliwości wymuszania zwrotu pieniędzy siłą i straszenia dłużników metodami "pozaprawnymi" nie są już tak silne, jak przed kilku laty. Pozostała natomiast niepewność, czy firma windykacyjna będzie zachowywać się właściwie wobec dłużnika, nie psując reputacji wierzyciela. Pewien problem stanowi też dyskrecja - nie wszystkie przedsiębiorstwa chcą nagłaśniać sprawy swoich należności i przemilczają złe doświadczenia, a dobre przekazują tylko osobom zaufanym.

Przedsiębiorstwa obawiają się na przykład, że nie mając kontroli nad procesem windykacji mogą w efekcie działań firmy windykacyjnej utracić klienta i narazić się na nieprzyjemności. Najgorszą opinię o firmach windykacyjnych mają te podmioty, które poniosły koszty ich wynajęcia, a nie odzyskały swoich należności. Po takiej przygodzie przedsiębiorca nieprędko zaufa nowej firmie, a wszystkim znajomym odradza podjęcie takiej próby.PRZYBYWA POZYTYWÓW

Zdarza się jednak coraz częściej, że doświadczenia są dobre. Takie relacje sprawiły, że zadowoleni zleceniodawcy polecają innym firmy windykacyjne. Inni przedsiębiorcy ufają najchętniej właśnie firmom poleconym przez znajomych. Dopóki rynek nie wypracuje innych mechanizmów weryfikacji dostawcy jest to rzeczywiście najbezpieczniejsze podejście. Przy braku polecenia weryfikacja nowej firmy może polegać na niewielkich zlecęniach testowych; referencje także są pomocne, o ile można je sprawdzić.

- Pozytywne doświadczenia polegają nie tylko na skutecznym ściągnięciu pieniędzy przez windykatora. Inne elementy, które składały się na dobrą opinię to odnalezienie ukrywającego się dłużnika, szybkie odzyskanie pieniędzy (choć nie zawsze w całości), brak dodatkowych kosztów czy ukrytych opłat, rozliczanie się z efektu, regularne raporty na temat prowadzonych działań - uważa Rafał Szcześniak.

Za ważny element uznawany jest stały przepływ informacji między wierzycielem a firmą windykacyjną - duży niepokój budzą sytuacje, kiedy wierzyciel powierza sprawę firmie windykacyjnej i całkowicie traci kontrolę nad tym co się dzieje. To właśnie dlatego wiele firm woli prowadzić działania windykacyjne własnymi środkami, ewentualnie z pomocą prawnika, a nie oddawać sprawy windykatorowi. Wierzyciele uważają, że przewaga własnych działań nad firmą zewnętrzną polega na znajomości branży i rynku, relacji z klientem, delikatności w działaniu i dyskrecji, braku dodatkowych kosztów.WAGA PREWENCJI

Natomiast bez względu na to, kto się zajmuje windykacją, czy są to pracownicy firmy, księgowość, radca prawny, specjalista lub dział windykacji czy też osoby z zewnątrz - prawnik, firma windykacyjną - to zasady postępowania są jednakowe. Konieczne jest kontrolowanie sytuacji, monitowanie dłużników i próby uzgodnienia nowych terminów płatności oraz ewentualnych rat - a czasem nowa umowa. Wszyscy zgadzają się, że polubowne ustalenia z kontrahentem są najlepszą metodą rozwiązania problemu.

Najpoważniejszą przeszkodą w korzystaniu z usług firm windykacyjnych jest przekonanie o wysokich kosztach ich usług. Przekonanie to, jak wynika z wielu doświadczeń, jest często uzasadnione. Sprzeciw budzi system składek rocznych czy abonamentów.

Są jednak na rynku firmy, które rozliczają się w zależności od osiągniętych efektów, nie stronią od spraw trudnych, a działania prowadzą w terenie - nie tylko korespondencyjnie lub telefonicznie. Oferują one zakres usług znacznie większy od samego ściągania należności, ponieważ kluczem do naprawdę skutecznego zarządzania wierzytelnościami nie jest ściganie dłużników, lecz zapobieganie takiej konieczności. Działania podejmowane zanim dojdzie do powstania przeterminowanych należności wymaga wprowadzenia w firmie odpowiednich procedur, monitorowania sytuacji i controllingu. Doświadczenie firmy zewnętrznej może być pomocne na każdym etapie.

- Z przeprowadzonego badania wynika jasno, że firmy windykacyjne, które zdołają przekonać przedsiębiorców, że znają dobrze branżę, rynek lokalny, potrafią działać dyskretnie i "elegancko", a przy tym nie są drogie, zdobywają coraz więcej klientów - konkluduje Rafał Szcześniak.

Decyzja o wynajęciu firmy windykacyjnej lub windykacji własnej powinna być poprzedzona porównaniem kosztów po obu stronach. W bardzo dużych przedsiębiorstwach można tworzyć osobne stanowiska czy całe działy, ale w przeciętnej firmie windykacja własna oznacza dodatkowe obciążenie przedstawicieli handlowych czy osób z księgowości. Trudno wtedy mówić o dobrej prewencji, a ukryty koszt takiej działalności może być naprawdę wysoki.


MAREK MATUSIAK

wróć do listy artykułów
wróć na stronę główną

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów

Pretorius - Kalkulator

Sprawdź czy nie tracisz każdego dnia

Należymy do organizacji:

Strona główna | Bezpieczne finanse | Licytacje | O firmie | Kariera | Kontakt