Opłacalne inwestowanie 
(2010-12-03) Gazeta Finansowa

wróć do listy artykułów
Obok klasycznej windykacji na zlecenie na rynku odzyskiwania należności funkcjonują transakcje zakupu wierzytelności. Pozwalają one wierzycielowi pierwotnemu odzyskać mniej środków niż wskazuje na to wartość nominalna wierzytelności, ale następuje to szybko i bez ryzyka braku spłaty.
Przemysław Kozłowski
Na firmę windykacyjną (wierzyciela wtórnego) przechodzą w wyniku transakcji sprzedaży (zwanej cesją) prawa i obowiązki wynikające z wierzytelności i równocześnie ryzyko jej odzyskania. Stosowną premią za ryzyko dochodzenia wierzytelności staje się wyższa marża, jaką windykator uzyskuje w porównaniu z usługą realizowaną na zlecenie. Inwestowanie w wierzytelności jest więc opłacalną, ale równocześnie dość ryzykowną częścią biznesu windykacyjnego.
Zakup wierzytelności
Większość transakcji zakupu wierzytelności jest wynikiem przetargów otwartych lub zamkniętych. Podmioty zaproszone do tych przetargów przechodzą procedurę weryfikacyjną. W przypadku wierzytelności masowych, sprzedawanych przez banki, leasingodawców oraz dostawców usług telekomunikacyjnych i transmisji danych, dobór portfela do zakupu opiera się o prognozy ściągalności, oparte o dane historyczne i statystyczne windykatora. Prognozowane dane przychodowe są porównywane z warunkami kosztowymi, dotyczącymi dochodzenia wierzytelności i kosztami pozyskania kapitału na zakup. Czasami wierzyciel pierwotny udostępnia dokumentację, umożliwiając w ten sposób przeprowadzenie dokładnego due delligence portfela, ograniczenia czasowe i organizacyjne przetargu pozwalają jedynie na przegląd próbki całości materiału.
Dwa modele
Inwestycje w wierzytelności realizowane są w dwóch modelach: bezpośrednim i pośrednim. Pierwszy opiera się na nabyciu portfela bezpośrednio poprzez windykatora, który będzie zajmował się ich późniejszym dochodzeniem. Drugi realizowany jest poprzez SPV (Special Purpose Vehicle), czyli podmiot specjalnego przeznaczenia, jakim staje się spółka celowa lub fundusz sekurytyzacyjny. Podmiot celowy pozwala zebrać chętnych, którzy zdecydowani są podjąć ryzyko inwestycji w wierzytelności w zamian za planowaną stopę zwrotu. Równocześnie zapewnia transparentność inwestycji dla jej uczestników. Windykator w drugim modelu często występuje zarówno w roli inwestora, jak i obsługującego portfel wierzytelności, tzn. zarządzającego sekurytyzowanymi wierzytelnościami (działalność licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego).
Transakcje sekurytyzacyjne
Transakcje sekurytyzacyjne są szczególnie atrakcyjne dla banków, które ze względu na sprzedaż wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego odnoszą korzyści podatkowe dotyczące wierzytelności nieregularnych (przedawnionych). Fundusz sekurytyzacyjny umożliwia windykatorowi uzyskanie dodatkowego finansowanie na zakup dużych portfeli wierzytelności. Inwestorowi pozwala na inwestowanie w wierzytelności obsługiwane przez profesjonalny podmiot windykacyjny, w klarownej strukturze nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego .
Autor jest prezesem firmy windykacyjnej Pretorius
wróć do listy artykułów
wróć na stronę główną

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów

Pretorius - Kalkulator

Sprawdź czy nie tracisz każdego dnia

Należymy do organizacji:

Strona główna | Bezpieczne finanse | Licytacje | O firmie | Kariera | Kontakt