Komentarze i opinie 
(2010-04-29) Dziennik Gazeta Prawna

wróć do listy artykułów

Nie można robić wszystkiego najlepiej, dlatego powstał outsourcing usług jako proces poprawy efektywności przez redukcję kosztów i zwiększe­nie sprawności działania. Firmy windykacyjne wy­nagradzane są za efekt, czyli według zasady suc­cess fee.


Takie rozwiązanie prowadzi do minima­lizacji kosztów stałych tworzenia własnych dzia­łów windykacji w postaci dedykowanych systemów informatycznych i zatrudnienia. Współ­praca z firmą windykacyjną na pewno podniesie skuteczność procesu windykacji prowadzonego do tej pory samodzielnie. Lata doświadczeń, cią­gła analiza scenariuszy windykacji, to proces stałego uczenia i podnoszenia kwalifikacji firm win­dykacyjnych. Można decydować się na współpra­cę całościową poczynając od prewencji w posta­ci weryfikacji wiarygodności kontrahenta, a koń­cząc na obsłudze prawnej i obsłudze egzekucji. Można zdecydować się na pewne konkretne usłu­gi, np. windykację terenową, co jest świetnym uzupełnieniem własnych działań windykacyjnych. Elastyczność w postaci doboru usług i profesjo­nalizm działań na pewno czynią z firm windyka­cyjnych partnera w biznesie, dla którego własny sukces znajduje odzwierciedlenie w zabezpiecze­niu interesów zlecającego.

wróć do listy artykułów
wróć na stronę główną

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów

Pretorius - Kalkulator

Sprawdź czy nie tracisz każdego dnia

Należymy do organizacji:

Strona główna | Bezpieczne finanse | Licytacje | O firmie | Kariera | Kontakt